Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína

Občianske združenie s názvom SPOLOK VINOHRADNÍKOV, VINÁROV A PRIATEĽOV VÍNA vo Veľkom Bieli, v skratke SVPV, je záujmovým združením občanov, založeným podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.

Vznikol 8. februára 2006 na podnet súčasných vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli, ktorí majú záujem podporovať vinohradníctvo a vinárstvo v našej obci i regióne. Spolok svojou činnosťou nadväzuje na prírodné, kultúrne i historické dedičstvo. Postupne prevzal štafetu, ktorá sa rozbehla už v roku 1931 pod vedením Veľkobielskeho združenia vinohradníkov. Hlavným cieľom novodobého spolku je šíriť medzi jeho členmi, občanmi obce i mimo obce záujem o udržanie vinohradníctva a vinárstva v obci Veľký Biel, v Malokarpatskej oblasti a na celom Slovensku. Tomu zodpovedá aj zameranie jeho činnosti. Dominantnou oblasťou je vzdelávanie. Prostredníctvom odborných seminárov, prednášok a kurzov členovia spolku majú možnosť oboznamovať sa s aktuálnymi poznatkami v danej oblasti. Nemenej zaujímavé je usporiadavanie tematických zájazdov do vinohradníckych regiónov, na medzinárodné výstavy vinohradníckej a vinárskej techniky a technológií, organizovanie vinárskych výstav a odborných degustácií ako propagáciu a výsledok práce svojich členov. Na vysokej úrovni je rozvinutá aj odborná spolupráca s partnerskými organizáciami, zástupcami miestnej samosprávy ale i štátnej správy. Spolok organizuje mnoho zaujímavých a verejne obľúbených aktivít. Vinári majú možnosť reprezentovať obec Veľký Biel na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava, kde propagujú výsledky svojej práce formou úspešnej a žiadanej degustácie. Medzi akcie tešiace sa veľkej popularite vo Veľkom Bieli patrí známa súťaž vín spojená s verejnou degustáciou pod názvom Biel Vinalia. Je to podujatie, ktoré sa koná v spolupráci so združením Malokarpatská vínna cesta®. Súťaž patrí medzi nominačné výstavy pre SIEŇ SLÁVY MALOKARPATSKÝCH VÍN a pre NÁRODNÝ SALÓN VÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Degustačné komisie bývajú vedené pod odborným dohľadom uznávaných enológov, napríklad prof. Ing. Fedorom Malíkom, DrSc. a pravidelne Ing. Milanom Pavelkom, predsedom združenia Malokarpatská vínna cesta®. Už po niekoľko rokov má Biel Vinalia česť hodnotiť vína na vysokej úrovni od popredných výrobcov nie len v malokarpatskom regióne. Do súťaže sa prihlasujú aj vína z iných vinárskych regiónov, či zo zahraničia. Hodnotia sa systémom medzinárodnej únie enológov (O.I.V./UIE). Ďalšími úspešnými aktivitami, ktoré sa organizujú pod záštitou Malokarpatskej vínnej cesty® je Deň otvorených pivníc® a Otvorené pivnice na sv. Urbana®. Počas nich je možné nakuknúť do pivníc výrobcov vína a prechutnať v nich to najlepšie z produkcie. Popri chutných vínach je ponúknuté aj malé občerstvenie. Novovznikajúcou aktivitou Spolku vinohradníkov, vinárov a priateľov vína je Dišputa o víne. Je to príležitosť pre laikov nazrieť do tajov profesionálneho hodnotenia vína a na vlastnej koži si vyskúšať zodpovednú a náročnú prácu degustátorov.

Spolok vinohradnÍkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli odborne spolupracuje s mnohými partnerskými organizáciami v rámci regiónu. Vďačí za podporu súkromným spoločnostiam v regióne i miestnemu zastupiteľstvu.

http://www.bielvinalia.sk/site/

hore