Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Stolnotenisový oddiel Veľký Biel

Občianske združenie „Stolnotenisový oddiel Veľký Biel“ bolo založené 31.01.2014, ako pokračovanie pingpongového krúžku, ktorý vznikol 22.02.2010 a úspešne pracuje s bielskymi deťmi dodnes.

Počas štvorročnej existencie sa v krúžku, ktorý je podporovaný aj zo strany miestnej základnej školy i obecného úradu, vystriedalo veľa detí našej obce a základnej školy. Hlavnou náplňou krúžku boli tréningy, ktoré sa konali dvakrát do týždňa. Veľkú a obetavú pomoc sme našli u p. trénera  Milana Nováka, ktorý bol ochotný nám podať  pomocnú ruku a venuje sa našim deťom ako tréner. Jeho športové skúsenosti boli, sú a dúfam, že ešte dlho budú neoceniteľnou pomocou pri výchove a rozvoji nových talentov, ale aj pri rozvoji pohybovej činnosti mladých.

Postupom času začali k tréningom pribúdať aj turnaje. V dnešnej dobe sa deti pravidelne a s úspechmi zúčastňujú stolnotenisových podujatí organizovaných v rámci obce (Starostovský turnaj, Detský vianočný turnaj a Školský koncoročný turnaj), ako aj v iných mestách na okolí (Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Pezinok, Senec,Malacky) i v zahraničí (Angern v Rakúsku). Deti sa počas školského roka zúčastňujú aj Pezinskej školskej ligy v stolnom tenise, ako jednotlivci tak aj ako družstvá.

Je to výnimočný projekt, v rámci ktorého si deti možu nezáväzne vyskúšať svoje zručnosti a šikovnosť skrotiť bielu loptičku. Potrebujú k tomu iba „chcieť“.

Počas posledných rokov pribudli k tradičným turnajom aj turnaje pre deti v rámci bratislavského a trnavského kraja BTM BATT a turnaje v rámci celého Slovenska SPM. Výsledkom celoročného  snaženia je postup najlepšie umiestnených hráčov v rebríčku na Majstrovstvá Slovenskej republiky v jednotlivých kategóriách.

Nakoľko deti, ktoré začali so stolným tenisom pod naším vedením už celkom vyrástli, možu ďalej napredovať v našich dvoch mužstvách dospelých, ktoré zbierajú skúsenosti a body v rámci bratislavského kraja. Vo veľkej miere im k tomu pomáhajú aj naše deti, ktoré keď treba, vedia zaskočiť za starších spoluhráčov.

Poslaním OZ Stolnotenisový oddiel Veľký Biel je vytvoriť podmienky v spolupráci s obecným úradom na plnohodnotné využitie voľného času detí aj dospelých športovou činnosťou, výchovou k zodpovednosti, cieľavedomosti, vytrvalosti, disciplíne vďaka stolnému tenisu. 

Našou prácou chceme docieliť, aby na mape Slovenska vniklo ďalšie miesto, kde sa stolnému tenisu darí a kde sa hráva s radosťou a pre radosť.

Toto všetko sa dá dosiahnuť aj vďaka Vám, ktorí nás rôznou formou podporujete. Za to Vám patrí veľká vďaka!

Bližšie informácie o nás nájdete na stránke: www.stovelkybiel.eu 
Korešpondenčná adresa:
Kostolná 30, 900 24 Veľký Biel
e-mail: peter.bognar@nextra.skstovelkybiel@gmail.com, 
tel.: 0903 253 104 , 0907 701 538

IČO: 42360251, DIČ: 2120009463, číslo účtu: SK61 0200 0000 0033 0080 1858 (VÚB banka) 

1

hore