Navigácia

Obsah

Cezhraničná spolupráca


Veľký Biel má uzavretú zmluvu o cezhraničnej spolupráci s obcou Szany (Maďarsko).

S partnerskou obcou rozvíja spoluprácu v oblastiach športu, kultúry, umenia, folklóru, obchodnej sféry, poľnohospodárstva, vzdelania, rozvoja turistiky a cestovného ruchu, správy obce a ochrany životného prostredia. Zmluva sa uzatvorila 28.12.2004 na základe rozhodnutia obecných zastupiteľstiev obidvoch obcí.

Obec Szany je vzdialená od obce Veľký Biel cca. 120 km. Leží v Györ-Moson-Sopron kraji v blízkosti rieky Rába medzi mestami Csorna a Pápa. Obec Szany má 2.360 obyvateľov. Má podobné podmienky ako obec Veľký Biel - kaštiel, Rímsko-katolícky kostol, železničnú stanicu, autobusový spoj, hotel a reštauráciu s ubytovaním, futbalové ihrisko, materskú školu, základnú školu, hudobnú školu umenia, káblovú televíziu s obecnou televíziou atď. Viac informácií sa môžete dozvedieť na internetovej stránke www.szany.hu.