Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Cezhraničná spolupráca

Dňa 28.12.2014 uzavrela obec Veľký Biel v súlade s princípmi Európskej únie dohodu o cezhraničnej spolupráci s maďarskou obcou Szany.

Obec Szany sa nachádza približne 140 km od našej obce, v Rábsko – Mošonsko – Šopronskej župe. Obec Szany má viac než 2000 obyvateľov. Starostom obce Szany je pán Varga Péter.

V obci Szany funguje niekoľko miestnych organizácií, ako tanečná folklórna skupina Bokréta, spevácky súbor Szent Imre, združenie poľovníkov, rybárov či dobrovoľný hasičský zbor. Z hľadiska športu v obci Szany nájdeme futbalový tím, družstvo ženských hádzanárok, kolkársky tím a nadšencov jazdy na koňoch.

Predstavitelia a zástupcovia oboch obcí  v rámci spolupráce a udržiavania dobrých vzťahov organizujú niekoľkokrát ročne spoločné stretnutia na území jednej alebo druhej obce. 

V roku 2018 sa predstavitelia partnerských obcí Veľký Biel a Szany spoločne zúčastnili v meste Joseni v Rumunsku, medzinárodnej konferencie siedmich krajín s názvom Local Values = European Values (Miestne hodnoty = Európske hodnoty ).

Viac informácií na internetovej stránke obce Szany -  www.szany.hu.

12

31

hore