Navigácia

Obsah

Oznam o uložení zásielky:

 

adresát písomnosti: Květa Hečková

odosielateľ: Okresný úrad Senec

Adresát si môže zásielku prevziať na OcÚ na sekretariáte do 7.11.2019

 

18.10.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

adresát písomnosti: Viktor Herák 

odosielateľ: Sociálna poisťovňa

Adresát si môže zásielku prevziať na OcÚ na sekretariáte.

 

22.10.2019