Navigácia

Obsah

Oznam o uložení zásielky:

adresát písomnosti: Botlo Zoltan

odosielateľ: Sociálna poisťovňa 

_____________________________________________

adresát písomnosti: Tatiana Horváthová

odosielateľ: BREWI s.r.o.

______________________________________________

adresát písomnosti: Nikolas Lakatoš

odosielateľ: log!call

_____________________________________________

adresát písomnosti: Silvester Gyurcsi 

odosielateľ: VšZP a.s.

______________________________________________

 

adresát písomnosti: Daniela Kelčíková

odosielateľ: VšZP a.s.

______________________________________________

 

adresát písomnosti: Sojka Peter

odosielateľ: Sociálna poisťovňa

______________________________________________

 

adresát písomnosti:Nikolas Lakatoš

odosielateľ:  MV SR centrum log.činností

                       LogiCall s.r.o.

----------------------------------------------------------------------------

 

adresát písomnosti: Tatiana Horváthová

odosielateľ: Rastislav Horský

------------------------------------------------------------------------------

 

adresát písomnosti: Matej Granec

odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

-------------------------------------------------------------------------------

 

adresát písomnosti: Roman Rigo

odosielateľ: EOS KSI Slovensko

--------------------------------------------------------------------------------

adresát písomnosti: Lukáš Herák

odosielateľ: VšZP a.s.

--------------------------------------------------------------------------------

adresát písomnosti: Ondrej Szutyányi

odosielateľ: JUDr.Jaroslav Straka

Adresát si môže zásielku prevziať na Slovenskej pošte V.Biel do 21.12,2019

---------------------------------------------------------------------------------

adresát písomnosti: Daniela Kelčíková

odosielateľ: VšZP, a.s.

Adresát si môže zásielku prevziať na Slovenskej pošte Veľký Biel do 21.12.2019

-----------------------------------------------------------------------------------

 

adresát písomnosti: Lucia Rigová

odosielateľ: VšZP

------------------------------------------------------------------------------------

 

adresát písomnosti: Rostislav Martinec

odosielateľ: Dôvera ZP

------------------------------------------------------------------------------------

 

adresát písomnosti: Ondrej Szutyányi

odosielateľ: Exekútorský úrad

-------------------------------------------------------------