Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Cintoríny

Na území obce Veľký Biel sa nachádzajú dva cintoríny. 

Bližšie informácie k jednotlivým cintorínom nájdete na stránke http://www.virtualnycintorin.sk/obce/2738

Pohrebné služby obec zabezpečuje prostredníctvom zmluvného prevádzkovateľa – Pohrebnej služby v Senci – zastúpenej Pohrebnou službou VA-SI spol. s r.o

 

cintorincintorin

cintorincintorin

hore