Navigácia

Obsah

Samospráva


Hlavný kontrolór obce Veľký Biel

Ing. Andrea Fülöpová

Tlačivá na stiahnutie

Hľadáte pohodlnejší spôsob podania žiadosti o čokoľvek čo sa týka obecného úradu? Tu nájdete väčšinu dokumentov, ktoré vám skrátia čas vybavovania.

Čítať ďalej...


Vývesná tabuľa

Informácie a rôzne úradné dokumenty určené pre verejnosť z obecného úradu

Čítať ďalej...


Rozpočet obce

V tejto kategórii nájdete tabuľku s rozpočtom obce na rok 2015 - 2017. 

Čítať ďalej...


Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené VZN obce Veľký Biel:

Čítať ďalej...


Komisie

Predsedovia komisií boli zvolení na prvom zasadnutí OZ dňa 19.1.2015.

Čítať ďalej...

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli v tomto volebnom období tvorí 7 poslancov zvolených v priamych volbách obce. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Čítať ďalej...


Starosta obce

Čítať ďalej...


Obecný úrad

V tejto kategórii nájdete všetky dôležité kontakty.

Čítať ďalej...