Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

Stromy pre včely

Stromy pre včely

Dátum: 30. 1. 2024

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Senci v spolupráci s p.Mariánom Nagyom miestnym včelárom, vysadila 47 ks medonosných stromov v katastry obce. Projekt bol realizovaný v rámci zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

výsadba Veľký Biel

V obci Veľký Biel sme vysadili v roku 2023 500-tý strom

Dátum: 17. 1. 2024

V spolupráci s obcou, OZ Sadíme stromy, firmami a dobrovoľníkmi sa od r.2021 v obci vysadilo 585 okrasných a ovocných stromov.Zo strany obce záštitu nad sadením má predchádzajúci starosta obce p.Anton Danter a súčasný starosta p.Peter Fülöp. O výsadbu sa stará obec v spolupráci s DHZ Veľký Biel.

Oddychová zóna na cyklotrase

Oddychová zóna na cyklotrase

Dátum: 5. 1. 2024

Koncom r.2023 nám vznikla oddychová zóna na cyklotrase Veľký Biel-Senec vybudovaním cykloprístreška v celkovej hodnote 8.364,-€. "Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy SR".

Dotácia z BSK

Autobusová zastávka na Seneckej ulici pri MŠ

Dátum: 28. 11. 2023

Obec vybudovala zastávku prímestskej autobusovej dopravy na Seneckej ul.pri MŠ. Cieľom projektu bolo zatraktívnenie hromadnej dopravy v obci.
"Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj - najlepšie miesto pre život"

Výsadba

Výsadba

Dátum: 22. 11. 2023

Študenti nám v spolupráci s o.z. Sadíme stromy dňa 11.11.2023 vysadili 10 ks stromov, za čo im patrí veľká vďaka.

Výsadba stromov

Výsadba stromov

Dátum: 22. 11. 2023

Spoločnosť Medtronic v spolupráci s o.z.Sadíme stromy vysadila v obci 9.11.2023 ďalších 53 ks ovocných stromov.

Sadíme stromy o.z.

Výsadba stromov

Dátum: 22. 11. 2023

Dňa 8.novembra 2023 sa v k.ú.Veľký Biel za Sv.Urbanom sa s pomocou zamestnancov firmy Hewlett-Packard, DHZ Veľký Biel a dobrovoľníkov v spolupráci s o.z.Sadíme stromy podarilo vysadiť 60 ovocných stromov.

Obec Veľký Biel má novú nabíjaciu stanicu pre elektro bicykle PowerBox 2

Obec Veľký Biel má novú nabíjaciu stanicu pre elektro bicykle PowerBox

Dátum: 16. 11. 2023

V obci sme úspešne realizovali montáž nabíjacej stanice NabiBajk PowerBox4."Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj - najlepšie miesto pre život" vo výške 1500,-€. Celková hodnota stanice je 2874,-€. https://sk.mapy.cz/s/jacuzopopo
http://www.nabibajk.sk/

Príspevok z Environmentálneho fondu

Dátum: 25. 9. 2023

Obci Veľký Biel boli schválený príspevok z Environmentálneho fondu za rok 2022:
1. triedenie KO: 13 505,10 €
2. triedenie BRKO z kuchyne: 3 144,81 €

Riešenie migračných výziev v obci Veľký Biel

Dátum: 19. 9. 2023

Operačný program: 302000-IROP
Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Veľký Biel
Kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108
Oprávnené výdavky: 91 000,00€
Prijímateľ: Obec Veľký Biel

Príspevok na zníženie dopadov koronakrízy

Zníženie dopadov koronavírusovej pandémie a ochrana verejného zdravia -Hlavné mesto SR Bratislava a mestskej funkčnej oblasti Bratislava

Dátum: 27. 7. 2023

Spostredkovateľský orgán pre IROP a Mnisterstvo zdravotníctva SR, na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie NFP
/kód žiadosti NFP302020BRM7 - kód výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63/ obci Veľký Biel poskytli finančné prostriedky v sume 956,57 € na projekt.

Výsadba stromov

Výsadba stromov

Dátum: 18. 4. 2023

OZ Sadíme stromy a spol.MetLife pokračuje s výsadbou 30 ks alejových ovocných stromov, ktoré spoločne vysadili 13.4.2023.Zároveň zamestnanci MetLife po výsadbe vyzbierali odpadky popri ceste od jazera až po byvalý areál ŠM.

Výsadba stromov

Výsadba stromov

Dátum: 5. 4. 2023

4.apríla "OZ Sadíme stromy" pokračovalo vo výsadbe stromov
na pozemkoch obce. Tentoraz 10 ks stromov prišli vysadiť zo spoločnosti Porsche Slovakia. Pri výsadbe pomáhali bývalý a súčasný starosta a dobrovoľný hasiči.

Výsadba 45 stromov

Výsadba 45 stromov

Dátum: 5. 4. 2023

Obec Veľký Biel získala pomocou "OZ Sadíme stromy" grant na 45 ks ovocných stromov, ktoré 1.apríla 2023 vysadili s pomocou dobrovoľníkov z DHZ Veľký Biel, OZ Psíčkarov Veľký Biel a zamestnancov obce. Výsadbu organizoval súčasný a bývalý starosta obce.
Ďalších 6 stromov darovali dobrovoľníci.

Zamestnanci MetLife

Výsadba stromov

Dátum: 21. 11. 2022

Spoločnosť MetLife darovala a vysadila pomocou "OZ Sadíme stromy" a v spolupráci s obcou 60 ovocných stromov.
Výsadba sa uskutočnila 16.11.2022 na poľnej ceste pod kostolom.

zamestnanci Henkel

Výsadba stromov

Dátum: 21. 11. 2022

Spoločnosť Henkel darovala a vysadila pomocou "OZ Sadíme stromy" Ďalších 22 ovocných stromov. Výsadba sa uskutočnila 28.10.2022 na poľnej ceste pod kostolom.

nadácia ekopolis

Sadíme budúcnosť 2022

Dátum: 29. 10. 2022

Nadácia Ekopolis v rámci grantového programu Sadíme budúcnosť poskytla grant v hodnote 4000,-€ na realizáciu projektu "Cykloalej II". Z týchto prostriedkov bolo v spolupráci zo Slovenskou sporiteľňou vysadených 35 stromov popri cyklotrase Veľký Biel smerom na Senec.

Stromy pre Veľký Biel

Stromy pre Veľký Biel

Dátum: 26. 10. 2022

Spoločnosť Enery darovala a vysadila pomocou "OZ Sadíme stromy" a v spolupráci s DHZ Veľký Biel 27 ovocných stromov.
Výsadba sa uskutočnila 23.10.2022 na poľnej ceste pod kostolom.

Europe for Citizens

Europe for Citizens - There is room for improvement!

Dátum: 28. 9. 2022

Projekt “There is room for improvement!” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Cykloalej Veľký Biel

Cykloalej Veľký Biel

Dátum: 23. 10. 2021

V mesiaci október obec pri novovybudovanej Podunajskej cyklodopravnej trase vysadila dreviny – stromovú alej. Na spolufinancovaní tohto projektu sa podieľal aj Bratislavský samosprávny kraj v rámci individuálnej dotácie vo výške 2.000,- €.

Prevencia kriminality

Prevencia kriminality

Dátum: 7. 4. 2020

Obec bola úspešná v získaní finančnej dotácie vo výške 7000€ s projektom na rozšírenie kamerového systému v obci, a tak začiatkom roka 2020 sme mohli inštalovať a sprevádzkovať 7 kamier na dvoch frekventovaných miestach v obci.

Vytvorenie bezpečných priechodov pre chodcov v obci Veľký Biel

Vytvorenie bezpečných priechodov pre chodcov v obci Veľký Biel

Dátum: 19. 12. 2019

Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky v obci podala obec žiadosť o dotáciu na "Vytvorenie bezpečných priechodov pre chodcov v obci Veľký Biel". Obec získala dotáciu od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 24.000 €.

Odvodnenie Poštovej ulice

Odvodnenie Poštovej ulice

Dátum: 27. 6. 2019

Obec Veľký Biel získala finančnú dotáciu z BSK, v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu Životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 vo výške 8.200 €.

Kamerový systém pri Požiarnej zbrojnici

Kamerový systém pri Požiarnej zbrojnici

Dátum: 26. 6. 2019

Pri Požiarnom klube a Hasičskej zbrojnici nám pribudli nové bezpečnostné kamery. Budú slúžiť najmä na monitorovanie blízkeho okolia a prípadné odhalenie páchateľov, ktorí neváhajú vynášať odpad do okolia a vytvárať tak nelegálne skládky.

Modernizácia  učebne ZŠ vo Veľkom Bieli

Modernizácia učebne ZŠ vo Veľkom Bieli

Dátum: 25. 6. 2019

EURÓPSKA ÚNIA, Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec

Kalendár vývozu separovaných zložiek

harmonogram 2024

Voľby do EU parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

odchyt

hore