Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

#

Cykloalej Veľký Biel

Dátum: 23. 10. 2021

V mesiaci október obec pri novovybudovanej Podunajskej cyklodopravnej trase vysadila dreviny – stromovú alej. Na spolufinancovaní tohto projektu sa podieľal aj Bratislavský samosprávny kraj v rámci individuálnej dotácie vo výške 2.000,- €.

#

Prevencia kriminality

Dátum: 7. 4. 2020

Obec bola úspešná v získaní finančnej dotácie vo výške 7000€ s projektom na rozšírenie kamerového systému v obci, a tak začiatkom roka 2020 sme mohli inštalovať a sprevádzkovať 7 kamier na dvoch frekventovaných miestach v obci.

#

Vytvorenie bezpečných priechodov pre chodcov v obci Veľký Biel

Dátum: 19. 12. 2019

Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky v obci podala obec žiadosť o dotáciu na "Vytvorenie bezpečných priechodov pre chodcov v obci Veľký Biel". Obec získala dotáciu od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 24.000 €.

#

Odvodnenie Poštovej ulice

Dátum: 27. 6. 2019

Obec Veľký Biel získala finančnú dotáciu z BSK, v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu Životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 vo výške 8.200 €.

#

Kamerový systém pri Požiarnej zbrojnici

Dátum: 26. 6. 2019

Pri Požiarnom klube a Hasičskej zbrojnici nám pribudli nové bezpečnostné kamery. Budú slúžiť najmä na monitorovanie blízkeho okolia a prípadné odhalenie páchateľov, ktorí neváhajú vynášať odpad do okolia a vytvárať tak nelegálne skládky.

#

Modernizácia učebne ZŠ vo Veľkom Bieli

Dátum: 25. 6. 2019

EURÓPSKA ÚNIA, Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

hore