Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Odvodnenie Poštovej ulice

Odvodnenie Poštovej ulice

Obec Veľký Biel získala finančnú dotáciu z BSK, v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu Životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 vo výške 8.200 €.

Tieto finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom poskytnutia dotácie, 
a to realizáciou adaptačných opatrení zameraných na zadržiavanie dažďovej vody na
Poštovej ulici. Počas prívalových dažďov tu dochádzalo k problémom s odtekaním vody,
na vozovke a vo výtlkoch sa vytvárali kumulované plochy so zadržiavaním veľkého množstva zrážok. Prínosom projektu je, že dažďová voda už nepreteká na priľahlé pozemky obyvateľov, nepoškodzuje tak ich nehnuteľnosti a zároveň sa zvýšila plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.
Dátum vloženia: 27. 6. 2019 4:27
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 7. 2022 4:29
Autor:
hore