Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Miestne organizácie

Tu nájdete informácie o činnosti a plánovaných udalostiach jednotlivých organizácií a občianskych združení v obci. 

 

Stolnotenisový odiel Veľký Biel

STO VB

Dobrovoľný hasičský zbor Veľký Biel

DHZ

SVPV vo Veľkom Bieli

vinári

Slovenský zväz rybárov

rybári

Kynologický klub Veľký Biel

kynologický klub

FK Danubia Veľký Biel

danubia

 

 

hore