Navigácia

Obsah

Správne konania

Správy

Výrub č. 9/2016 č. konania: ev.č. 971/2016, parc.č. 547/1, k.ú. Veľký Biel

Dátum začatia konania: 19.10.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Lipa 1ks / na Železničnej ul., Veľký Biel celý text

ostatné | 20. 10. 2016 | Autor: Správce Webu

Výrub č. 8/2016 č. konania: ev.č. 1017/2016, parc.č. 575/14, k.ú. Veľký Biel

Dátum začatia konania: 10.10.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Breza 2ks / na Bratislavskej ul., Veľký Biel celý text

ostatné | 11. 10. 2016 | Autor: Správce Webu

Výrub č. 6/2016 č. konania: ev.č.928/2016, parc.č. 659/89, k.ú. Veľký Biel

Dátum začatia konania: 07.10.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Orech 1ks / na Športovej ul., Veľký Biel celý text

ostatné | 10. 10. 2016 | Autor: Správce Webu

Výrub č. 7/2016 č. konania: ev.č. 929/2016, parc.č. 393/17, k.ú. Veľký Biel

Dátum začatia konania: 07.10.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Jedľa 1ks / na Bratislavskej ul., Veľký Biel celý text

ostatné | 10. 10. 2016 | Autor: Správce Webu

Výrub č. 5/2016 č. konania: ev.č. 846/2016, parc.č. 176/2, k.ú. Veľký Biel

Dátum začatia konania: 12.09.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Jedľa 1ks / na Polovníckej ul., Veľký Biel celý text

ostatné | 13. 9. 2016 | Autor: Správce Webu

Výrub č. 4/2016 č. konania: ev.č. 808/2016, parc.č. 393/17, k.ú. Veľký Biel

Dátum začatia konania: 10.08.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Jedľa 1ks / na Bratislavskej ul., Veľký Biel celý text

ostatné | 11. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Výrub č. 3/2016 č. konania: ev.č. 804/2016, parc.č. 1281/36 a 1281/37, k.ú. Veľký Biel

Dátum začatia konania: 08.08.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Thuja 4ks / Borovica 1 ks / Jabloň 1 ks / Smrek 1ks / Hruška 1ks / na Seneckej ul., Veľký Biel celý text

ostatné | 9. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Výrub č. 1/2016 č. konania: ev.č. 257/2016, parc.č. 575, k.ú. Veľký Biel

Dátum začatia konania: 07.03.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Smrek 1ks / Mierová ul., Veľký Biel celý text

ostatné | 8. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Výrub č. 2/2016 č. konania: ev.č. 252/2016, parc.č. 132/1, k.ú. Malý Biel

Dátum začatia konania: 06.03.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Breza 1ks / na Seneckej ul., Veľký Biel celý text

ostatné | 7. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody. celý text

ostatné | 4. 3. 2016 | Autor: Správce Webu