Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli v tomto volebnom období tvorí 7 poslancov zvolených v priamych volbách obce. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

 

Rokovací poriadok