Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Komisie OZ

Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, ktoré môže zriadiť obecné zastupiteľstvo ako stály alebo dočasný orgán. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

hore