Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Schválené VZN obce Veľký Biel

VZN platné od 1.1.2019

VZN daň z nehnuteľnosti

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2019.pdf Stiahnuté: 87x | 18.12.2018

VZN prevádzkový poriadok pohrebiska

poriadok pre pohrebiska 2019.pdf Stiahnuté: 21x | 18.12.2018

VZN o miestnych daniach

VZN o miestnych daňiach na rok 2019.pdf Stiahnuté: 55x | 18.12.2018

VZN poplatok za KO a DSO

VZN poplatky KO 2019.pdf Stiahnuté: 63x | 18.12.2018

VZN platné od 1.1.2018

VZN poplatky KO aDSO

VZN poplatky KO a DSO.pdf Stiahnuté: 216x | 27.11.2017

VZN o nakladaní odpadu obec Veľký Biel

VZN V.Biel nakladanie s odpadmi.pdf Stiahnuté: 191x | 27.11.2017

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN 12018 u určení výšky dotácie na prevádzku ŠKD.pdf Stiahnuté: 112x | 07.02.2018

VZN o miestnych daniach na rok 2018

VZN o miestnych daňiach na rok 2018.pdf Stiahnuté: 92x | 16.03.2018

VZN o danie z nehnuteľnosti na rok 2018

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2018 V.Biel.pdf Stiahnuté: 96x | 16.03.2018

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane č. 02 2018.pdf Stiahnuté: 61x | 26.09.2018

Dodatok č. 1 k VZN 05/2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 52016.pdf Stiahnuté: 65x | 03.10.2018

VZN platné od 1.1.2017

VZN obce Veľký Biel o poplatku za KO a DSO

vzn poplatok ko.docx Stiahnuté: 332x | 18.01.2017

VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v základnej a materskej škole v obci Veľký Biel

vzn_o_poplatku_pre_mŠ.pdf Stiahnuté: 192x | 26.04.2017

VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Veľký Biel

vzn_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj_v_obci_velky_biel_1_1_2016.pdf Stiahnuté: 381x | 10.01.2017

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2017

vzn daň z nehnuteľnosti na rok 2017 v.biel.pdf Stiahnuté: 476x | 02.03.2017

VZN o miestnych daniach

vzn o miestnych daňiach na rok 2017.pdf Stiahnuté: 255x | 02.03.2017

VZN o určení názvu ulice

vzn 012017 o určení názvu ulice.pdf Stiahnuté: 168x | 26.04.2017

VZN o poskytovaní elektronických služieb

vzn 022017 o poskytovani elektronickych služieb.pdf Stiahnuté: 133x | 26.04.2017

VZN platné od 11.11.2016

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Veľký Biel

vzn_poriadok_pre_pohrebiska_2016.pdf Stiahnuté: 235x | 16.11.2016

VZN platné od 1.1.2016

Dodatok č. 1/2015 k VZN o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

4300_0001.pdf Stiahnuté: 199x | 16.11.2016

Stránka