Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia


Schválené VZN obce Veľký Biel

VZN platné od 1.1.2023

VZN č.1/2022, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠK a ŠJ, ktorých zriadovateľom je Obec Veľký Biel

VZN č. 1_2022_MŠ, ŠJ, ŠKD_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,62 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN č. 2_2022_ŠKD mzdy, prevádzka_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,33 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.3/2022 o poplatku za komunálne odpadya drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023

VZN č.3 2022 o poplatku za KO,DSO na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,67 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.4/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom

VZN42022 o nakladaní s odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,29 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.5/2022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023

VZN 52022 o dani z nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,33 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.6/2022 o miestnych daniach na kalendárny rok 2023

VZN62022 miestne dane 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,8 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.7/2022 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN 72022 rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,32 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN platné od 1.1.2022

VZN č.4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022

VZN 4 2021 o poplatku za KO a DSO na kalendarný rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,53 kB
Vložené: 1. 12. 2021

VZN č.5/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom

VZN 5 2021 nakladanie s odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,68 kB
Vložené: 1. 12. 2021

VZN č.6/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022

VZN č. 6 2021 daň z nehnuteľnosti na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,64 kB
Vložené: 1. 12. 2021

VZN č.7/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022

VZN č. 7. 2021 o miestnych daňiach na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,46 kB
Vložené: 1. 12. 2021

VZN platné od 1.1.2021

VZN č.1/2021 ktorým sa určujú názvy ulíc v obci Veľký Biel

VZN-ulice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,41 kB
Vložené: 20. 5. 2021

VZN č.2/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vyhradenej parkovacej ploche

VZN_dočasné parkovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,26 kB
Vložené: 20. 5. 2021

Dodatok č.1/2021 k VZN č.2/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným stavebným odpadom, objemným odpadom

čipovanie dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,73 kB
Vložené: 20. 5. 2021

VZN č. 1/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpady

VZN č.12020 o poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,44 kB
Vložené: 3. 12. 2020

VZN č.2/2020 o nakladaní s KO, DSO, OO

VZN č.22020 nakladanie s KO,DSO,OO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,72 kB
Vložené: 3. 12. 2020

VZN č.3/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021

VZN č.3 2020 daň z nehnuteľnosti na rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,64 kB
Vložené: 3. 12. 2020

VZN č.4/2020 o miestných daniach na kalendárny rok 2021

VZN č.4 2020 o miestnych daňiach na rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,29 kB
Vložené: 3. 12. 2020

VZN č.5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škol.zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN č.52020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,88 kB
Vložené: 3. 12. 2020
Zobrazené 1-20 z 50
hore