Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia


Schválené VZN obce Veľký Biel

VZN platné od 1.1.2021

VZN č.5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škol.zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN č.52020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,88 kB
Vložené: 3. 12. 2020

VZN č.1/2021 ktorým sa určujú názvy ulíc v obci Veľký Biel

VZN-ulice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,41 kB
Vložené: 20. 5. 2021

VZN č.2/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vyhradenej parkovacej ploche

VZN_dočasné parkovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,26 kB
Vložené: 20. 5. 2021

Dodatok č.1/2021 k VZN č.2/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným stavebným odpadom, objemným odpadom

čipovanie dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,73 kB
Vložené: 20. 5. 2021

VZN č. 1/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpady

VZN č.12020 o poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,44 kB
Vložené: 3. 12. 2020

VZN č.2/2020 o nakladaní s KO, DSO, OO

VZN č.22020 nakladanie s KO,DSO,OO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,72 kB
Vložené: 3. 12. 2020

VZN č.3/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021

VZN č.3 2020 daň z nehnuteľnosti na rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,64 kB
Vložené: 3. 12. 2020

VZN č.4/2020 o miestných daniach na kalendárny rok 2021

VZN č.4 2020 o miestnych daňiach na rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,29 kB
Vložené: 3. 12. 2020

VZN platné od 01.01.2020

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN 062019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škoslkých zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,31 kB
Vložené: 8. 1. 2020

VZN č.3/2019 o poplatku za KO a DSO

- VZN KO a DSO na rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,23 kB
Vložené: 9. 12. 2019

VZN č.7/2019 o nakladaní s KO a DSO, OO

VZN V.Biel nakladanie s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,37 kB
Vložené: 9. 12. 2019

VZN platné od 1.1.2019

VZN daň z nehnuteľnosti

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,04 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN prevádzkový poriadok pohrebiska

poriadok pre pohrebiska 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,54 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN o miestnych daniach

VZN o miestnych daňiach na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,31 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN poplatok za KO a DSO

VZN poplatky KO 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,6 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úradu nákladov v základnej a materskej škole v obci Veľký Biel č. 1/2019

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len nariadením) sa upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v školskom klube detí pri základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký Biel.
VZN o poplatku pre MŠ a ŠKD od 01.09.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,32 kB
Vložené: 1. 7. 2019

VZN, ktorým sa určuje názov ulice obce Veľký Biel č. 2/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Biel určuje názov ulice v obci Veľký Biel – Lipová ulica (lokalita č. 5).
VZN o názve ulice č. 22019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391 kB
Vložené: 1. 7. 2019

VZN platné od 1.1.2018

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane č. 02 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,38 kB
Vložené: 26. 9. 2018

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel
VZN 12018 u určení výšky dotácie na prevádzku ŠKD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,1 kB
Vložené: 7. 2. 2018
Zobrazené 21-40 z 59
hore