Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia


Schválené VZN obce Veľký Biel

VZN platné od 01.01.2020

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN 062019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škoslkých zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,31 kB
Vložené: 8. 1. 2020

VZN č.3/2019 o poplatku za KO a DSO

- VZN KO a DSO na rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,23 kB
Vložené: 9. 12. 2019

VZN č.7/2019 o nakladaní s KO a DSO, OO

VZN V.Biel nakladanie s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,37 kB
Vložené: 9. 12. 2019

VZN platné od 1.1.2019

VZN daň z nehnuteľnosti

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,04 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN prevádzkový poriadok pohrebiska

poriadok pre pohrebiska 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,54 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN o miestnych daniach

VZN o miestnych daňiach na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,31 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN poplatok za KO a DSO

VZN poplatky KO 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,6 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úradu nákladov v základnej a materskej škole v obci Veľký Biel č. 1/2019

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len nariadením) sa upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v školskom klube detí pri základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký Biel.
VZN o poplatku pre MŠ a ŠKD od 01.09.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,32 kB
Vložené: 1. 7. 2019

VZN, ktorým sa určuje názov ulice obce Veľký Biel č. 2/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Biel určuje názov ulice v obci Veľký Biel – Lipová ulica (lokalita č. 5).
VZN o názve ulice č. 22019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391 kB
Vložené: 1. 7. 2019

VZN platné od 1.1.2018

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane č. 02 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,38 kB
Vložené: 26. 9. 2018

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel
VZN 12018 u určení výšky dotácie na prevádzku ŠKD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,1 kB
Vložené: 7. 2. 2018

VZN o miestnych daniach na rok 2018

VZN o miestnych daňiach na rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,81 kB
Vložené: 16. 3. 2018

VZN o danie z nehnuteľnosti na rok 2018

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2018 V.Biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,41 kB
Vložené: 16. 3. 2018

VZN o nakladaní odpadu obec Veľký Biel

VZN V.Biel nakladanie s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,01 kB
Vložené: 27. 11. 2017

VZN poplatky KO aDSO

VZN poplatky KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,27 kB
Vložené: 27. 11. 2017

VZN platné od 1.1.2017

VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Veľký Biel

vzn_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj_v_obci_velky_biel_1_1_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,51 MB
Vložené: 10. 1. 2017

VZN o určení názvu ulice

vzn 012017 o určení názvu ulice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,5 kB
Vložené: 26. 4. 2017

VZN o poskytovaní elektronických služieb

vzn 022017 o poskytovani elektronickych služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,75 kB
Vložené: 26. 4. 2017

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľký Biel

VZN_pravidlá _času_predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,3 kB
Vložené: 29. 5. 2019
Zobrazené 21-40 z 50
hore