Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Schválené VZN obce Veľký Biel

VZN od 2006 do 2011

VZN o podmienkach držania psov na území obce Veľký Biel

vzn_o_psoch_v.b.pdf 16.11.2016

VZN - stravovanie v MŠ a ZŠ platný od 1.01.2009

vzn_stravovanie.pdf 16.11.2016

VZN - Územný plán obce Veľký Biel-zmena a doplnok č. 1/2008 platný od 23.10.2008

uzemny_plan_obce_zmena_a_doplnok.pdf 16.11.2016

Stránka