Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Redakčná rada obecných novín Bielčan

Šéfredaktor a grafická úprava:

Mgr. Katarína Krivosudská

Redakčná rada:

Mgr. Zuzana Danterová
Mgr.Peter Hajnala, PhD. MBA

Email:redakciabielcan@gmail.com

Facebook: Som Bielčan

hore