Navigácia

Obsah

Vybrané štatistické ukazovatele o obci  obohatené o vizuálny rozmer. Jednoduchou, ľahko čitateľnou a príťažlivou formou  prezentované zaujímavé číselné údaje z vybraných štatistických oblastí, ktoré sú dostupné na najnižšej územnej úrovni.


Štatistické ukazovatele sú zobrazené v grafoch. 
Legendy grafov sú interaktívne, môžete v nich skrývať a odkrývať jednotlivé dostupné dátové rady.

Štatistický úrad Slovenskej republiky

http://data.statistics.sk/viz/html/sk.html?obec=SK0108508292

inekoHospodárenie miest, obcí a vyšších územnosprávnych celkov

http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=2668