Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

a

Obec hľadá asistentov sčítania obyvateľov

Obec Veľký Biel hľadá záujemcov na stacionárnych a mobilných asistentov pri sčítaní obyvateľov. Podmienka je bezúhonnosť a dosiahnuté vzdelanie minimálne stredná škola s maturitou. Pre účely sčítania budú zaškolení a finančne odmenení. Žiadosti si podávajte do 10.1.2021 elektronicky na mail poplatky@velkybiel.eu
Od 15.2. do 31.3.2021 bude prebiehať sčítanie obyvateľov samosčítaním. Zber údajov nebude prebiehať cez papierové formuláre, ale vyplnením elektronického sčítacieho formulára na www.scitanie.sk
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. celý text

ostatné, náš tip | 5. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Dočasný zberový dvor - otvorený do 12.12.2020

Oznamujeme občanom, že dočasný zberový dvor bude otvorený do 12.12.2020 celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Slovak Lines a.s.

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov. celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
bio

Posledný vývoz BIO odpadu v obci Veľký Biel

Oznamujeme občanom, že posledný vývoz bio odpadu( hnedé nádoby)sa bude konať dňa 1.12.2020
Ulice, kde sa realizuje vývoz pondelok bude bio nádoba vyvezená pondelok.
Zároveň Vám oznamujeme, že v prípade primrznutého odpadu vývoz nie je realizovateľný. celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie zvozovej spoločnosti AVE

Dovolíme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 1.12.2020 budeme zberať v obciach, kde je zavedený separovaný zber prostredníctvom vrecového zberu len vrecia, ktoré rozdáva naša spoločnosť, t.j. priesvitné bezfarebné vrecia. Vrecia inej farby (čierne, modré, žlté a pod.) zberať nebudeme, nakoľko sa nám hromadí v týchto nepriehľadných vreciach zmesový komunálny odpad namiesto plastov/papiera/kovy. V prípade, ak sa takéto (inofarebné) vrecia vyskytnú, nebude ich naša spoločnosť od občanov zberať.

celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Okresný úrad Senec

Rozšírenie existujúcej ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 EO na 5000 EO celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o realizácii stavieb - optická sieť v obci

Slovak Telekom a.s. upozorňuje obyvateľov, že zemné práce budú vykonávane bezplatne - zadarmo /viď.príloha/
celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Testovanie COVID-19 v Senci

Od 18.11.2020 sa opäť môžete dať otestovať antigénovým testom na COVID 19 na juhu Slnečných jazier - spoločenská miestnosť v čase od 7:30 do 15:30.
Testovanie prebieha zatiaľ len v pracovných dňoch od pondelka do piatka a realizuje ho zdravotnícky personál z Ružovej záhrady n.o. pod vedením poslankyne MsZ Zuzany Gabrišovej Košecovej. celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Veľký Biel. celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Slovak lines

Predĺženie prevádzkového režimu spojov. celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
a

Vývoz TKO a BIO odpadu 17.11.2020

Oznamujeme občanom, že vývoz odpadu TKO a BIO sa bude realizovať v obci Veľký Biel počas sviatku (utorok) 17.11.2020 bezo zmien. celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády SR č.718

Zmena času trvania núdzového stavu. celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
bus

Oznámenie Slovak Lines

Predĺženie prázdninového režimu 9.11. do 13.11 a 16.11.2020. celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Dobrovoľné testovanie v Senci a link na testovacie miesta

Dávame Vám na vedomie, že odberné miesto pre dobrovoľné testovanie antigénovými testami je v okrese Senec zriadené v meste Senec na:
Slnečných jazerách – Juh, spoločenská miestnosť.
Otvorené je v čase od 12:00 hod. do 20:00 hod.

Testovacie miesta:

Link: https://www.health.gov.sk/Clanok?antigenne-testovacie-miesta
celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
l

Zberový dvor-zmena otváracích hodín

Dočasný zberný dvor na zber biologického odpadu, vznikajúceho na území obce Veľký Biel môžu občania s trvalým pobytom v obci vyvážať v nasledovných zberných hodinách:
PIATOK: 15.00 - 17.00
SOBOTA: 9.00 - 13.00
Zberný dvor sa nachádza v bývalých štátnych majetkoch, v areály firmy Kont-Blesk (Matej Salay).
Na zbernom dvore je možné uložiť nasledovné zložky odpadu: biologicky rozložiteľný odpad /lístie, burina, odpad rastlinného pôvodu
celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády SR č.704

Uznesenie zo dňa 4.11.2020
pre okres Senec platia obmedzenia v bode A.2. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Zberový dvor - otvorený

Zberový dvor je od zajtra 7.11.2020 /sobota/ znova otvorený
od 9.00 do 13.00 hod. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhláška ÚVZ SR

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
od 2.11.2020 do 9.11.2020. celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Slovak Lines

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácie k celoplošnému testovaniu

Informácie k celoplošnému testovaniu celý text

ostatné, náš tip | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí ÚK DOAS a.s. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

pracovná pozícia riaditeľka MŠ Hrubý Šúr celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
t

Celoplošné testovanie "Spoločná zodpovednosť"

Celoplošné testovanie „ Spoločná zodpovednosť“

Aj naša samospráva sa pripravuje na celoplošné testovanie.
Informácie prichádzajú postupne, preto aj Obec Veľký Biel bude postupne pridávať dôležité informácie.
Chceme Vás poprosiť o trpezlivosť a pravidelné sledovanie oficiálnych médií: www.velkybiel.eu
Ďakujeme za pochopenie
celý text

ostatné, náš tip | 27. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zberový dvor - zatvorený

Zberový dvor bude od 24.10.2020 až do odvolania zatvorený. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR

Opatrenie OLP/8323/2020 z 14.10.2020
Opatrenie OLP/8326/2020 z 14.10.2020
Uznesenie vlády SR č.645/2020 z 13.10.2020 celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam OR HaZZ v Pezinku

Vykurovacia sezóna celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Registrácia chovu ošípaných

Povinnosť občanov registrovať chov ošípaných vyplnením žiadosti o registráciu chovu ako aj nahlásením na RVPS
resp.CEHZ. Ošípané sa registrujú už od 1 ks ošípanej aj
pre domácu spotrebu viď. oznámenie RVPS Senec.
V prílohe: Oznámenie
Žiadosť o registráciu chovu hosp.zvierat
Registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spot.
celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena úradných hodín od 15.10.2020

Obecný úrad Veľký Biel oznamuje občanom zmenu úradných hodín v čase mimoriadnej situácie v SR /COVID-19/ od 15.10.2020 až do odvolania:

Obecný úrad bude zatvorený

-klienti budú vybavovaní na základe telefonickej objednávky na tel.č. 02/45 916 221.

Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné, náš tip | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

Výberové konanie Ivanka pri Dunaji celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie Ministerstva školstva SR

Rozhodnutie s účinnosťou od 12.10.2020 celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
a

Informácie k vývozu odpadu

Upozorňujeme občanov, že vývoz komunálneho odpadu a BIO odpadu sa bude uskutočňovať v skorých ranných hodinách (od 6.00 hod.). Preto odporúčame občanom, aby si smetné nádoby vyložili už večer pred dňom vývozu. Toto upozornenie platí aj pre vývoz separovaných zložiek (plasty, papier, kovy). celý text

ostatné | 8. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

RÚVZ BA

Opatrenie RÚVZ BA GTSÚ/16129/2020 celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Stanovisko - Okresný úrad Senec

Územný plán mesta Senec - Koncept celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie RÚVZ BA

Preventívna celoplošná deratizácia celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam ÚVZ SR

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození zdravia:
OLP/7694/2020 zo dňa 30.9.2020 celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády SR č.587

Vyhlásenie núdzového stavu celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
e

Odpis elektromerov v domácnostiach

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 2.10. do 9.10.2020 bude v obci Veľký Biel prebiehať odpis elektromerov v domácnostiach. celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam ÚVZ SR

Opatrenia účinné od 1.10.2020
OLP/7693/2020
OLP/7852/2020 celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie RÚVZ BA

Opatrenie RÚVZ BA platné od 19.9.2020 celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Pokuty za nedodržanie protipandemických opatrení


MV SR / Tlačové správy / 2020
Za nedodržiavanie protipandemických opatrení počas mimoriadnej situácie hrozia vysoké pokuty
14. 09. 2020


Okresné úrady, ale i polícia od vyhlásenia mimoriadnej situácie každý deň riešia priestupky a preverujú podozrenia z priestupkov spáchaných v súvislosti s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tých sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej situácie neuposlúchli výzvy a pokyny inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti s plnením zákona o civilnej ochrane.Za takýto priestupok môže byť počas mimoriadnej situácie uložená pokuta až do 1659 €, v blokovom konaní do 1000 €.

72 okresných úradov v rámci celého Slovenska prostredníctvom odborov krízového riadenia k 31.8.2020 evidovalo 506 priestupkov, z ktorých 478 už bolo vyriešených. Po preverení okolností tretinu postúpili regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ukázalo sa, že išlo o konanie posudzované podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji vereného zdravia. V 40% prípadov bolo porušenie zákona riešené vydaným rozkazom (pokuta alebo pokarhanie) a 22% bolo odložených. Ostatné skutky sú ešte v riešení. Najviac priestupkov bolo zaevidovaných v Trnavskom kraji (117).

Policajti za obdobie od začiatku pandémie evidovali 9855 udalostí, z ktorých sa u 3687 potvrdilo, že išlo o priestupok za porušenie nariadenej karantény, porušenie povinnosti nosiť rúško a porušenie zákazu otvorenia prevádzok. Najviac priestupkov bolo zistených v Košickom kraji (711) a najviac porušení povinností nosiť rúško sa objavilo v kraji Žilinskom (425).

Okresné úrady a polícia budú naďalej situáciu kontrolovať, pretože v súčasnosti je nevyhnutné pravidlá dodržiavať. „Treba si uvedomiť, že nám v žiadnom prípade nejde o zbieranie pokút. Opatrenia majú chrániť nás všetkých a nosenie rúška je to najmenej, čo môžeme jeden pre druhého urobiť,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
elektroodpad

Zber elektroodpadu

19.9.2020 sa uskutoční v obci zber elektroodpadu
v čase od 8.00 do 12.00 hod. na Školskej ulici
pri stojisku kontajnerov na sklo a textil. celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie RÚVZ BA zo dňa 12.9.2020

Zároveň nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia predchádzajúce opatrenia RÚVZ BA č.GTSÚ/13812/2020 zo dňa 05.09.2020 a č. GTSÚ/13840/2020 zo dňa 07.09.2020.

celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Vývoz TKO a BIO nádob 15.9.2020

Vývoz komunálneho odpadu a bio odpadu sa uskutoční
v utorok 15.9.2020 (sviatok) bez zmeny tak ako v pravidelných intervaloch.
celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR - COVID-19

Opatrenie účinné od 10.9.2020 prevádzky, bohoslužby... celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Dočasný zberový dvor v obci Veľký Biel

Oznamujeme občanom, že na dočasný zberový dvor v obci Veľký Biel je možné uložiť nasledovné zložky odpadu: biologicky rozložiteľný odpad /lístie, burina, odpad rastlinného pôvodu, konáre zo stromov je nutné skracovať na 1,5 m dĺžku/
celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie RÚVZ - COVID-19

Rozhodnutie GTSÚ/13840/2020 zo dňa 7.9.2020
Opatrenie ÚVZ SR OLP/6850/2020 zo dňa 28.8.2020
Opatrenie ÚVZ SR OLP/7093/2020 zo dňa 7.9.2020
celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie RÚVZ

Opatrenia COVID-19 s účinnosťou od 6.9. do 30.9.2020 celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Brigáda družstvo Vajnory

Poľnohospodárske družstvo Vajnory ponúka možnosť brigády pri zbere sezónneho ovocia a to od 07. 09. 2020.
t.č.asistentka predsedu
0905 899 775

celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Vývoz KO a BIO 1.9.2020

Vývoz komunálneho odpadu a bio odpadu sa uskutoční
v utorok 1.9.2020 tak ako v pravidelných intervaloch. celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 8
posledná