Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Spoločný stavebný úrad

Referent Spoločného stavebného úradu v Tomášove je do 23.9.2020 (vrátane) práceneschopný. celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie RÚVZ BA

Opatrenie RÚVZ BA platné od 19.9.2020 celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Pokuty za nedodržanie protipandemických opatrení


MV SR / Tlačové správy / 2020
Za nedodržiavanie protipandemických opatrení počas mimoriadnej situácie hrozia vysoké pokuty
14. 09. 2020


Okresné úrady, ale i polícia od vyhlásenia mimoriadnej situácie každý deň riešia priestupky a preverujú podozrenia z priestupkov spáchaných v súvislosti s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tých sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej situácie neuposlúchli výzvy a pokyny inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti s plnením zákona o civilnej ochrane.Za takýto priestupok môže byť počas mimoriadnej situácie uložená pokuta až do 1659 €, v blokovom konaní do 1000 €.

72 okresných úradov v rámci celého Slovenska prostredníctvom odborov krízového riadenia k 31.8.2020 evidovalo 506 priestupkov, z ktorých 478 už bolo vyriešených. Po preverení okolností tretinu postúpili regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ukázalo sa, že išlo o konanie posudzované podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji vereného zdravia. V 40% prípadov bolo porušenie zákona riešené vydaným rozkazom (pokuta alebo pokarhanie) a 22% bolo odložených. Ostatné skutky sú ešte v riešení. Najviac priestupkov bolo zaevidovaných v Trnavskom kraji (117).

Policajti za obdobie od začiatku pandémie evidovali 9855 udalostí, z ktorých sa u 3687 potvrdilo, že išlo o priestupok za porušenie nariadenej karantény, porušenie povinnosti nosiť rúško a porušenie zákazu otvorenia prevádzok. Najviac priestupkov bolo zistených v Košickom kraji (711) a najviac porušení povinností nosiť rúško sa objavilo v kraji Žilinskom (425).

Okresné úrady a polícia budú naďalej situáciu kontrolovať, pretože v súčasnosti je nevyhnutné pravidlá dodržiavať. „Treba si uvedomiť, že nám v žiadnom prípade nejde o zbieranie pokút. Opatrenia majú chrániť nás všetkých a nosenie rúška je to najmenej, čo môžeme jeden pre druhého urobiť,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
elektroodpad

Zber elektroodpadu

19.9.2020 sa uskutoční v obci zber elektroodpadu
v čase od 8.00 do 12.00 hod. na Školskej ulici
pri stojisku kontajnerov na sklo a textil. celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie RÚVZ BA zo dňa 12.9.2020

Zároveň nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia predchádzajúce opatrenia RÚVZ BA č.GTSÚ/13812/2020 zo dňa 05.09.2020 a č. GTSÚ/13840/2020 zo dňa 07.09.2020.

celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Vývoz TKO a BIO nádob 15.9.2020

Vývoz komunálneho odpadu a bio odpadu sa uskutoční
v utorok 15.9.2020 (sviatok) bez zmeny tak ako v pravidelných intervaloch.
celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR - COVID-19

Opatrenie účinné od 10.9.2020 prevádzky, bohoslužby... celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Dočasný zberový dvor v obci Veľký Biel

Oznamujeme občanom, že na dočasný zberový dvor v obci Veľký Biel je možné uložiť nasledovné zložky odpadu: biologicky rozložiteľný odpad /lístie, burina, odpad rastlinného pôvodu, konáre zo stromov je nutné skracovať na 1,5 m dĺžku/
celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie RÚVZ - COVID-19

Rozhodnutie GTSÚ/13840/2020 zo dňa 7.9.2020
Opatrenie ÚVZ SR OLP/6850/2020 zo dňa 28.8.2020
Opatrenie ÚVZ SR OLP/7093/2020 zo dňa 7.9.2020
celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie RÚVZ

Opatrenia COVID-19 s účinnosťou od 6.9. do 30.9.2020 celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Brigáda družstvo Vajnory

Poľnohospodárske družstvo Vajnory ponúka možnosť brigády pri zbere sezónneho ovocia a to od 07. 09. 2020.
t.č.asistentka predsedu
0905 899 775

celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Vývoz KO a BIO 1.9.2020

Vývoz komunálneho odpadu a bio odpadu sa uskutoční
v utorok 1.9.2020 tak ako v pravidelných intervaloch. celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie verejnou vyhláškou

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Senec celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

TS Bratislavský kraj

Sčítanie obyvateľov domov a bytov TS z 3.8.2020 ŠÚ SR celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Stavebný úrad V.Biel 12.-13.8.2020 - zatvorený /dovolenka/

Stavebný úrad V.Biel 12.-13.8.2020 - zatvorený /dovolenka/ celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Odstávka vody z dôvodu poruchy

BVS Bratislava oznamuje, že z dôvodu poruchy na ulici Novej a Lúčnej bude odstávka vody od 12.00 hodiny do 13.30 hodiny. celý text

ostatné | 4. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Pokyny počas žatevných prác

Pokyny v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pri žatve a pri činnostiach so zberom obilovín
celý text

ostatné | 27. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie ÚVZSR

Opatrenie ÚVZSR celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov 2.termín 23.7.2020

Očkovanie psov 2.termín
23.7.2020 štvrtok
Malý Biel 16.00-17.15 hod.
Veľký Biel MKS 17.30-18.30 hod. celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

očkovanie psov

očkovanie psov celý text

ostatné | 16. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR

Podmienky pre nosenie rúšok
Organizovanie hromadných podujatí
Podmienky pre príchod z rizikových krajín celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam OR HaZZ SR

Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri ochrane úrody v žatevnom období. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
vodomer

Odpis vodomerov pre vyfakturovanie splaškovej vody v mesiaci júl 2020

Oznamujeme občanom, že v najbližších dňoch (počas mesiaca júl 2020) sa bude v obci Veľký Biel konať odpis vodomerov pre vyfakturovanie splaškovej vody. V prípade , že nebude možné vykonať odpis zo strany pracovníkov obce, žiadame o nahlásenie stavu vodomeru na t.č.02/45916221 celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Stavebný úrad - dovolenka

Spoločný stavebný úrad Veľký Biel so sídlom v Tomášove oznamuje, že od 29.6.2020 do 12.7.2020 je z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR

Nové hygienické opatrenia pre maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb a usporadúvanie hromadných podujatí. celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam ZSE

Informujeme občanov,že v najbližších dňoch v čase od 11.00 hod. do 18.30 hod. navštívi obyvateľov obce spolupracovník ZSE. Záujmom je optimalizovať výdavky zákazníkov na energie a preto realizujú bezplatnú konzultáciu analýzu spotreby
energií a vhodné nastavenie taríf za elektrinu a plyn.

Zmluvný pracovník ZSE je označený preukazom predajcu ZSE.
Jeho totožnosť si môžu obyvatelia overiť na Zákazníckej linke ZSE 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod.
ZSE Energia, a.s.
Doručovacia adresa:
P.O.BOX 325, SK-810 00 Bratislava 1
Adresa sídla spoločnosti:
Čulenova 6, SK-816 47 Bratislava 1
www.zse-energia.sk www.eon.com
celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie OÚ Senec odb.životné prostredie

Územný plán obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č.1/2020 celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie COVID-19

Opatrenie ÚVZ SR
Upozornenie MV SR celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie ÚVZ SR

Opatrenia ÚVZ SR COVID-19 celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyžiadanie pripomienok k zmenám CP autobusovej dopravy

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov autobusovej
dopravy 2020/2021 Vám oznamujeme, že požiadavky k cestovným poriadkom môžete posielať do 15.8.2020 na adresu: sekretariat@velkybiel.eu. Pripomienky budú následne zaslané na Slovak Lines.
celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Voľné prac.miesta

Metodik - Mesto Senec
Účtovník Mesto Senec celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

ÚVZ SR

Usmernenie - cateringové služby pri hromadných podujatiach celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie OR HaZZ

Nebezpečenstvo požiarov celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie ÚV SR

Uznesenie vlády SR o skončení núdzového stavu celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenia ÚVZ SR

Uznesenia Covid-19 celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie ÚVZ SR

Opatrenia COVID-19 celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Odstávka vody - oznámenie BVS

Oznamujeme občanom, že dňa 10.6.2020 (streda) bude odstávka vody na základe oznámenia BVS od 9.00 hod. do 13.00 hod na uliciach: Malobielska, Lúčna, Kvetná, Nová. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie ÚVZ SR

Opatrenie ÚVZ SR 5.6.2020 celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam ÚVZ SR

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 1.6.2020 COVID-19 celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam ÚRVZ SR

Opatrenia COVID-19 celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena otváracích hodín Obecného úradu Veľký Biel od 1.6.2020

Pondelok: 8.00 - 17.00
Utorok: nestránkový
Streda: 8.00 - 17.00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 8.00 - 13.00 celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam MŽP SR

Regionálny plán udržateľnej mobility BSK celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam OR HaZZ v Pezinku

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Dňa 22. 5. 2020 v piatok bude čiastočne obmedzená doprava na ceste od konca Cintorínskej ulice po Záhradnícke centrum Plantago spol. s r.o. z dôvodu úpravy vozovky, ktorú bude realizovať spoločnosť Plantago spol. s r.o.
celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia ÚVZ SR

Opatrenia č.:
OLP/4083/2020
OLP/4084/2020
OLP/4085/2020
OLP/4203/2020 celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR

Opatrenia ÚVZ SR č.OLP/3992/2020 zo dňa 15.5.2020 s účinnosťou od 18.5.2020 - štátna karanténa. celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie ZŠ Nová Dedinka

Výberové konanie celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena úradných hodín - obecný úrad Veľký Biel

Obecný úrad Veľký Biel oznamuje občanom zmenu otváracích hodín v čase mimoriadnej situácie v SR /COVID-19/
Pondelok: 8.00 - 11.00 hod.
Utorok: zatvorené
Streda: 14.00 - 17.00 hod.
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 8.00 -11.00 hod.
celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Dezinfekcia obce

Dezinfekcia obce 17.5.2020 celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie - králičí mor v extraviláne Nová Dedinka

Upozorňujeme občanov, že bol veterinárnou správou POTVRDENÝ králičí mor v extraviláne Novej Dedinky ! Starostka obce preto dôrazne doporučuje a žiada občanov, aby sa vyhli lokalitám Veľký a Malý vinohrad, ako aj bývalej skládke v časti obce Nová Ves (pri moste, smerom na obec Tureň). V týchto lokalitách sa totiž králičia zver vyskytuje vo väčších koncentráciách a je mimoriadne dôležité, aby sa nákaza neprenášala priamo do obce, kde sú už zaznamenané prípady úhynu králičej zvery u drobnochovateľov !

V uvedených lokalitách sa v najkratšej možnej dobe rozmiestnia výstražné tabule.

Niekoľko informácií ku králičiemu moru

https://cs.wikipedia.org/wiki/Králičí_mor celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 7
posledná