Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia


Schválené VZN obce Veľký Biel

VZN platné od 1.1.2023

VZN č.1/2022, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠK a ŠJ, ktorých zriadovateľom je Obec Veľký Biel

VZN č. 1_2022_MŠ, ŠJ, ŠKD_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,62 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN č. 2_2022_ŠKD mzdy, prevádzka_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,33 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.3/2022 o poplatku za komunálne odpadya drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023

VZN č.3 2022 o poplatku za KO,DSO na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,67 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.4/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom

VZN42022 o nakladaní s odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,29 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.5/2022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023

VZN 52022 o dani z nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,33 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.6/2022 o miestnych daniach na kalendárny rok 2023

VZN62022 miestne dane 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,8 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.7/2022 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN 72022 rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,32 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN platné od 1.1.2022

VZN č.4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022

VZN 4 2021 o poplatku za KO a DSO na kalendarný rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,53 kB
Vložené: 1. 12. 2021

VZN č.5/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom

VZN 5 2021 nakladanie s odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,68 kB
Vložené: 1. 12. 2021

VZN č.6/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022

VZN č. 6 2021 daň z nehnuteľnosti na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,64 kB
Vložené: 1. 12. 2021

VZN č.7/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022

VZN č. 7. 2021 o miestnych daňiach na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,46 kB
Vložené: 1. 12. 2021

VZN platné od 1.1.2021

VZN č.1/2021 ktorým sa určujú názvy ulíc v obci Veľký Biel

VZN-ulice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,41 kB
Vložené: 20. 5. 2021

VZN č.2/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vyhradenej parkovacej ploche

VZN_dočasné parkovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,26 kB
Vložené: 20. 5. 2021

Dodatok č.1/2021 k VZN č.2/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným stavebným odpadom, objemným odpadom

čipovanie dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,73 kB
Vložené: 20. 5. 2021

VZN č. 1/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpady

VZN č.12020 o poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,44 kB
Vložené: 3. 12. 2020

VZN č.2/2020 o nakladaní s KO, DSO, OO

VZN č.22020 nakladanie s KO,DSO,OO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,72 kB
Vložené: 3. 12. 2020

VZN č.3/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021

VZN č.3 2020 daň z nehnuteľnosti na rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,64 kB
Vložené: 3. 12. 2020

VZN č.4/2020 o miestných daniach na kalendárny rok 2021

VZN č.4 2020 o miestnych daňiach na rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,29 kB
Vložené: 3. 12. 2020

VZN č.5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škol.zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN č.52020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,88 kB
Vložené: 3. 12. 2020

VZN platné od 01.01.2020

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN 062019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škoslkých zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,31 kB
Vložené: 8. 1. 2020

VZN č.3/2019 o poplatku za KO a DSO

- VZN KO a DSO na rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,23 kB
Vložené: 9. 12. 2019

VZN č.7/2019 o nakladaní s KO a DSO, OO

VZN V.Biel nakladanie s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,37 kB
Vložené: 9. 12. 2019

VZN platné od 1.1.2019

VZN daň z nehnuteľnosti

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,04 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN prevádzkový poriadok pohrebiska

poriadok pre pohrebiska 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,54 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN o miestnych daniach

VZN o miestnych daňiach na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,31 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN poplatok za KO a DSO

VZN poplatky KO 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,6 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úradu nákladov v základnej a materskej škole v obci Veľký Biel č. 1/2019

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len nariadením) sa upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v školskom klube detí pri základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký Biel.
VZN o poplatku pre MŠ a ŠKD od 01.09.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,32 kB
Vložené: 1. 7. 2019

VZN, ktorým sa určuje názov ulice obce Veľký Biel č. 2/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Biel určuje názov ulice v obci Veľký Biel – Lipová ulica (lokalita č. 5).
VZN o názve ulice č. 22019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391 kB
Vložené: 1. 7. 2019

VZN platné od 1.1.2018

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane č. 02 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,38 kB
Vložené: 26. 9. 2018

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel
VZN 12018 u určení výšky dotácie na prevádzku ŠKD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,1 kB
Vložené: 7. 2. 2018

VZN o miestnych daniach na rok 2018

VZN o miestnych daňiach na rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,81 kB
Vložené: 16. 3. 2018

VZN o danie z nehnuteľnosti na rok 2018

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2018 V.Biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,41 kB
Vložené: 16. 3. 2018

VZN o nakladaní odpadu obec Veľký Biel

VZN V.Biel nakladanie s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,01 kB
Vložené: 27. 11. 2017

VZN poplatky KO aDSO

VZN poplatky KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,27 kB
Vložené: 27. 11. 2017

VZN platné od 1.1.2017

VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Veľký Biel

vzn_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj_v_obci_velky_biel_1_1_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,51 MB
Vložené: 10. 1. 2017

VZN o určení názvu ulice

vzn 012017 o určení názvu ulice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,5 kB
Vložené: 26. 4. 2017

VZN o poskytovaní elektronických služieb

vzn 022017 o poskytovani elektronickych služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,75 kB
Vložené: 26. 4. 2017

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľký Biel

VZN_pravidlá _času_predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,3 kB
Vložené: 29. 5. 2019

VZN platné od 1.1.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.1/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_o_povinnom_zápise.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,23 kB
Vložené: 16. 11. 2016

VZN platné od 1.1.2015

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok na rok 2015

vzn_trhovy poriadok 2015_velky biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,83 kB
Vložené: 16. 11. 2016

VZN platné od 1.1.2014

VZN 2/2014 zo dňa 18.8.2014 o územnom plánovaní

vzn_2_2014_uzemne planovanie_velky biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,97 kB
Vložené: 16. 11. 2016

Dodatok č.1 k VZN o poplatkoch KO

dodatok k poplatku za ko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,2 kB
Vložené: 16. 11. 2016

VZN od 2006 do 2011

VZN 1/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov základných, základných umeleckých a materských školách

vzn_sposob uhrady prispevkov v zs a ms_1_2011_velky biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,83 kB
Vložené: 16. 11. 2016

Dodatok č. 1 k VZN 1/2011 o výške a spôsobe úhrady príspevkov ZŠ a MŠ

dodatok c1_vzn 1_2011 platby zs a ms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,67 kB
Vložené: 16. 11. 2016

VZN obce Veľký Biel o verejnej kanalizácii, odpadových vodách

vzn_ston.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,25 kB
Vložené: 16. 11. 2016

VZN o podmienkach držania psov na území obce Veľký Biel

vzn_o_psoch_v.b.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,05 kB
Vložené: 16. 11. 2016

VZN - stravovanie v MŠ a ZŠ platný od 1.01.2009

vzn_stravovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,87 kB
Vložené: 16. 11. 2016

VZN - Územný plán obce Veľký Biel-zmena a doplnok č. 1/2008 platný od 23.10.2008

uzemny_plan_obce_zmena_a_doplnok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,28 kB
Vložené: 16. 11. 2016
hore