Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Projekt štúdie Športovej haly

Vypracovanie štúdie - návrh športovej haly, objekt zázemia, úprava priľahlých plôch a určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). Úlohou architekta je navrhnúť také stavebno-technické riešenie, aby PHZ neprekročila sumu 1 500 000,- € s DPH.

Príloha:

Výzva na PHZ projek štúdie Športovej haly vo Veľkom Bieli.pdf (187.68 kB)

 

Zodpovedá:
hore