Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Materská škola sa nachádza na Seneckej ulici a od 1. septembra 2016 štvortriednou materskou školou s celodennou starostlivosťou. Štyri triedy so šatňami, sociálnymi zariadeniami a jedálňou sa nachádzajú v dvojpodlažnej neúčelovej budove v centre obce.

Okolie materskej školy tvorí rozľahlý školský dvor s trávnatým porastom, listnatými a ihličnatými stromami. Pre účely výučbových, pohybových, športových a relaxačných aktivít je školský dvor vybavený krytým pieskoviskom, kĺzačkou a dvoma drevenými zostavami detského záhradného náradia s lezeckou stenou, lanom a hojdačkami, v jarných a letných mesiacoch aj trampolínou. 

Materská škola bola v roku 2009 zrekonštruovaná  a v roku 2016 rozšírená z kapacitných dôvodov.

mš

 

Podrobné informácie o materskej  škole nájdete na http://www.msvelkybiel.sk/.

Tel.: 02/4591 6225