Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecný úrad

Železničná 76
900 24 Veľký Biel
E-mail: sekretariat@velkybiel.eu 


Úradné hodiny

Pondelok    8.00 - 17.00
Utorok    nestránkový deň
Streda    8.00 - 17.00
Štrvtok    nestránkový deň
Piatok    8:00 - 12:00

 

Starosta obce
Anton Danter
tel.: 02/4591 61 06
E-mail: starosta@velkybiel.eu

Kontrolórka obce
Ing. Andrea Fülöpová
tel.: 02/4591 6106

e-mail: kontrolor@velkybiel.eu

Ekonómka obce
Michaela Zborková
tel.: 02/4591 62 01
e-mail: ekonom@velkybiel.eu

Komunálny odpad a stočné
Mgr. Katarína Kolenová
tel.: 02/4591 62 21
e-mail: poplatky@velkybiel.eu

Dane, poplatky a povolenia
Bc.Anna Simandelová
tel.: 02/4591 62 21
e-mail: dane@velkybiel.eu

Pokladňa a podateľňa
Mgr.Henrieta Kubicová
tel.: 02/4591 62 21
e-mail: podatelna@velkybiel.eu

Matrika, evidencia obyvateľstva a sociálnych vecí
Gabriela Takácsová
tel.: 02/4591 62 21
e-mail: matrika@velkybiel.eu

 

Spoločný stavebný úrad Tomášov

Ing.arch.Ľuba Pavnicová - stavebný referent
úradné hodiny:  štvrtok od 8.30 do 11.00 hod. na Obecnom úrade vo Veľkom Bieli
mail.: stavba@tomasov.sk
tel.: 0910 49 00 44  počas stránkových hodín od 8.00 do 16.00 hod.

Obecný úrad