Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

 

Zverejnenie "Prílohy č.5 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking"

3.7.2024

Zmluva BBTB ZŠ.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 956.53 kB

---------------------------------------------------------------------------------------

Základná škola sa nachádza na Školskej ulici č.4. Budova prešla rekonštrukciou v roku 2010, kedy boli vynovené všetky sociálne zariadenia, okná sa vymenili za plastové, opravila sa strecha školy a spravili sa ďalšie úpravy, ktoré pomohli zmodernizovať školské priestory a zlepšiť atmosféru vyučovania. 

zš

Základná škola vo Veľkom Bieli je plnoorganizovaná štátna škola. Základná škola je rozpočtová organizácia, samostatný právny subjekt a jej zriaďovateľom je obec Veľký Biel. Zriaďovateľ školy prevádzkuje aj Školský klub detí, ktorý sídli v budove školy, má štyri oddelenia a navštevujú ho žiaci I. stupňa. Koncepcie primárneho aj nižšieho sekundárneho vzdelávania nadväzujú na inovovaný štátny vzdelávací program, ktorý je detailne rozpracovaný v Školskom vzdelávacom programe a je zverejnený na weobom sídle školy. 

Podrobné informácie o škole nájdete na http://zsvelkybiel.edupage.org

Tel: 02/45916185