Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Register zmlúv a faktúr

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel 2021

7/2021

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Stolnotenisový oddiel Veľký Biel

Obec Veľký Biel

24. 3. 2021

Nájomná zmluva

6/2021

72,00 EUR sedemdesiatdva

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

24. 3. 2021

Mandátna zmluva na zabezpečenie VO

5/2021

3 000,00 EUR tritisícdeväťstosedemdesiatosem eur

VOLUMA SK, s.r.o.

Obec Veľký Biel

24. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel 2021

4/2021

500,00 EUR päťsto

Slovenský rybársky zväz - obvodná organizácia

Obec Veľký Biel

12. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

3/2021

250,80 EUR dvestopäťdesiat eur osemdesiat centov

osobnyudaj.sk, s. r. o.

Obec Veľký Biel

1. 2. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2/2021

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Veľký Biel

1. 2. 2021

Zmluva o dodávke zemného plynu

1/2021

Neuvedené

Obec Veľký Biel

SPP a.s.

29. 1. 2021

0Dodatok č.5 k zmluve o dodávke elektriny.

45/2020

Neuvedené

Obec Veľký Biel

ZSE Energia, a.s.

13. 1. 2021

Dohoda o zrušení zmluvy o zabezpečení zimnej údržby

43/2020

Neuvedené

Michal Szalay

Obec Veľký Biel

21. 12. 2020

Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO

46/2020

Neuvedené

ESPIK Group s. r. o.

Obec Veľký Biel

21. 12. 2020

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

39/2020

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Veľký Biel

17. 12. 2020

Zmluva o dielo 16112020-Veľký Biel-kanalizácia a Envirofond 2021 BK

44/2020

700,00 EUR sedemsto

Ing. Martin Šišolák, Pri štadióne 14, 900 21 Svätý Jur

Obec Veľký Biel

14. 12. 2020

Dodatok č.1/2021 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení systému nakl.s odpadmi

42/2020

Neuvedené

RECYKLOGROUP, a.s.

Obec Veľký Biel

14. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb a dodávke tovaru a Licenčná zmluva

41/2020

3 978,00 EUR tritisícdeväťstosedemdesiatosem eur

MIM s.r.o.

Obec Veľký Biel

10. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

40/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Veľký Biel

9. 12. 2020

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Veľký Biel

38/2020

Neuvedené

VPP Senec a.s.

Obec Veľký Biel

4. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

37/2020

Neuvedené

SR-Štatistický úrad SR

Obec Veľký Biel

3. 12. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 18102019

36/2020

1 004,00 EUR jedentisícštyri eur

Ing. Michal Šišolák

Obec Veľký Biel

3. 12. 2020

Kúpna zmluva o predaji pozemku

35/2020

870,00 EUR osemstosedemdesiat eur

Eva Fülöpová,Peter Fülöp

Obec Veľký Biel

13. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

34/2020

52 955,00 EUR päťdesiatdvatisícdeväťstopäťdesiatpäť eur

Obec Veľký Biel

Ministerstvo financií SR

9. 11. 2020

Zmluva o dielo

33/2020

59 900,00 EUR päťdesiatdeväťtisícdeväťsto eur

ADIZ EU s. r. o.

Obec Veľký Biel

29. 10. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

32/2020

910,00 EUR deväťstodesať eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veľký Biel

29. 10. 2020

Dodatok č.1 k zmluve č.144958 08U01

31/2020

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Veľký Biel

29. 9. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 13/2020

30/2020

0,00 EUR

STAVECH, s. r. o.

Obec Veľký Biel

14. 9. 2020

Kúpna zmluva č. ZM/0269/2020

29/2020

17 359,02 EUR sedemnásťtisíctristopäťdesiatdeväť eur dva centy

Obec Veľký Biel

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 298