Navigácia

Obsah

Samospráva


Hospodárenie obce

Záverečný účet za rok 2013 a plnenie programového rozpočtu:

Programový rozpočet za rok 2013 (pdf)
Záverečný účet obce za rok 2013 (pdf) 


Hlavný kontrolór

.

Tlačivá na stiahnutie

Hľadáte pohodlnejší spôsob podania žiadosti o čokoľvek čo sa týka obecného úradu? Tu nájdete väčšinu dokumentov, ktoré vám skrátia čas vybavovania.

Čítať ďalej...


Vývesná tabuľa

Informácie a rôzne úradné dokumenty určené pre verejnosť z obecného úradu

Čítať ďalej...


Rozpočet obce

V tejto kategórii nájdete tabuľku s rozpočtom obce na rok 2015 - 2017. 

Čítať ďalej...


Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené VZN obce Veľký Biel:

Čítať ďalej...


Komisie

Predsedovia komisií boli zvolení na prvom zasadnutí OZ dňa 19.1.2015.

Čítať ďalej...


Zasadnutia OZ

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v roku 2016 naplánované vždy o 17:00 hod. na obecnom úrade v týchto termínoch:

22. augusta
19. septembra
24. októbra
21. novembra
12. decembra 

Čítať ďalej...


Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli v tomto volebnom období tvorí 7 poslancov zvolených v priamych volbách obce. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Čítať ďalej...


Starosta obce

Čítať ďalej...


Obecný úrad

V tejto kategórii nájdete všetky dôležité kontakty.

Čítať ďalej...