Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Schválené VZN obce Veľký Biel

VZN platné od 1.1.2018

VZN poplatky KO aDSO

VZN poplatky KO a DSO.pdf Stiahnuté: 56x | 27.11.2017

VZN o nakladaní odpadu obec Veľký Biel

VZN V.Biel nakladanie s odpadmi.pdf Stiahnuté: 28x | 27.11.2017

VZN platné od 1.1.2017

VZN obce Veľký Biel o poplatku za KO a DSO

vzn poplatok ko.docx Stiahnuté: 184x | 18.01.2017

VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v základnej a materskej škole v obci Veľký Biel

vzn_o_poplatku_pre_mŠ.pdf Stiahnuté: 103x | 26.04.2017

VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Veľký Biel

vzn_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj_v_obci_velky_biel_1_1_2016.pdf Stiahnuté: 227x | 10.01.2017

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2017

vzn daň z nehnuteľnosti na rok 2017 v.biel.pdf Stiahnuté: 171x | 02.03.2017

VZN o miestnych daniach

vzn o miestnych daňiach na rok 2017.pdf Stiahnuté: 134x | 02.03.2017

VZN o určení názvu ulice

vzn 012017 o určení názvu ulice.pdf Stiahnuté: 86x | 26.04.2017

VZN o poskytovaní elektronických služieb

vzn 022017 o poskytovani elektronickych služieb.pdf Stiahnuté: 50x | 26.04.2017

VZN platné od 11.11.2016

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Veľký Biel

vzn_poriadok_pre_pohrebiska_2016.pdf Stiahnuté: 102x | 16.11.2016

VZN platné od 1.1.2016

Dodatok č. 1/2015 k VZN o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

4300_0001.pdf Stiahnuté: 115x | 16.11.2016

Dodatok č. 1/2015 k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce

dodatok_1_2015_k_vzn_7_2014.pdf Stiahnuté: 85x | 16.11.2016

VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2016

vzn_daň_z_nehnuteľnosti_na_rok_2016_v.biel.pdf Stiahnuté: 108x | 16.11.2016

VZN o miestnych daniach na rok 2016

vzn_o_miestnych_daňiach_na_rok_2016.pdf Stiahnuté: 65x | 16.11.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.1/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_o_povinnom_zápise.pdf Stiahnuté: 87x | 16.11.2016

Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľký Biel č. 2/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Veľký Biel

vzn_2_2016_o_vylepovaní_plagátov.pdf Stiahnuté: 60x | 16.11.2016

VZN platné od 1.1.2015

VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015

vzn dan z nehnutelnosti 2015_velky biel.pdf Stiahnuté: 89x | 16.11.2016

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015

vzn ko 2015.pdf Stiahnuté: 106x | 16.11.2016

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na rok 2015

vzn o nakladani s ko a do 2015_velky biel.pdf Stiahnuté: 163x | 16.11.2016

VZN o miestnych daniach na rok 2015

vzn miestne dane 2015_velky biel.pdf Stiahnuté: 115x | 16.11.2016

Stránka