Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Schválené VZN obce Veľký Biel

VZN platné od 1.1.2018

VZN poplatky KO aDSO

VZN poplatky KO a DSO.pdf Stiahnuté: 133x | 27.11.2017

VZN o nakladaní odpadu obec Veľký Biel

VZN V.Biel nakladanie s odpadmi.pdf Stiahnuté: 106x | 27.11.2017

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN 12018 u určení výšky dotácie na prevádzku ŠKD.pdf Stiahnuté: 38x | 07.02.2018

VZN o miestnych daniach na rok 2018

VZN o miestnych daňiach na rok 2018.pdf Stiahnuté: 35x | 16.03.2018

VZN o danie z nehnuteľnosti na rok 2018

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2018 V.Biel.pdf Stiahnuté: 42x | 16.03.2018

VZN platné od 1.1.2017

VZN obce Veľký Biel o poplatku za KO a DSO

vzn poplatok ko.docx Stiahnuté: 241x | 18.01.2017

VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v základnej a materskej škole v obci Veľký Biel

vzn_o_poplatku_pre_mŠ.pdf Stiahnuté: 147x | 26.04.2017

VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Veľký Biel

vzn_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj_v_obci_velky_biel_1_1_2016.pdf Stiahnuté: 286x | 10.01.2017

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2017

vzn daň z nehnuteľnosti na rok 2017 v.biel.pdf Stiahnuté: 328x | 02.03.2017

VZN o miestnych daniach

vzn o miestnych daňiach na rok 2017.pdf Stiahnuté: 189x | 02.03.2017

VZN o určení názvu ulice

vzn 012017 o určení názvu ulice.pdf Stiahnuté: 131x | 26.04.2017

VZN o poskytovaní elektronických služieb

vzn 022017 o poskytovani elektronickych služieb.pdf Stiahnuté: 92x | 26.04.2017

VZN platné od 11.11.2016

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Veľký Biel

vzn_poriadok_pre_pohrebiska_2016.pdf Stiahnuté: 151x | 16.11.2016

VZN platné od 1.1.2016

Dodatok č. 1/2015 k VZN o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

4300_0001.pdf Stiahnuté: 155x | 16.11.2016

Dodatok č. 1/2015 k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce

dodatok_1_2015_k_vzn_7_2014.pdf Stiahnuté: 121x | 16.11.2016

VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2016

vzn_daň_z_nehnuteľnosti_na_rok_2016_v.biel.pdf Stiahnuté: 142x | 16.11.2016

VZN o miestnych daniach na rok 2016

vzn_o_miestnych_daňiach_na_rok_2016.pdf Stiahnuté: 102x | 16.11.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.1/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_o_povinnom_zápise.pdf Stiahnuté: 132x | 16.11.2016

Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľký Biel č. 2/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Veľký Biel

vzn_2_2016_o_vylepovaní_plagátov.pdf Stiahnuté: 92x | 16.11.2016

VZN platné od 1.1.2015

VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015

vzn dan z nehnutelnosti 2015_velky biel.pdf Stiahnuté: 136x | 16.11.2016

Stránka