Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Schválené VZN obce Veľký Biel

VZN platné od 1.1.2017

VZN obce Veľký Biel o poplatku za KO a DSO

vzn poplatok ko.docx Stiahnuté: 159x | 18.01.2017

VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v základnej a materskej škole v obci Veľký Biel

vzn_o_poplatku_pre_mŠ.pdf Stiahnuté: 89x | 26.04.2017

VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Veľký Biel

vzn_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj_v_obci_velky_biel_1_1_2016.pdf Stiahnuté: 180x | 10.01.2017

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2017

vzn daň z nehnuteľnosti na rok 2017 v.biel.pdf Stiahnuté: 91x | 02.03.2017

VZN o miestnych daniach

vzn o miestnych daňiach na rok 2017.pdf Stiahnuté: 110x | 02.03.2017

VZN o určení názvu ulice

vzn 012017 o určení názvu ulice.pdf Stiahnuté: 62x | 26.04.2017

VZN o poskytovaní elektronických služieb

vzn 022017 o poskytovani elektronickych služieb.pdf Stiahnuté: 41x | 26.04.2017

VZN platné od 11.11.2016

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Veľký Biel

vzn_poriadok_pre_pohrebiska_2016.pdf Stiahnuté: 86x | 16.11.2016

VZN platné od 1.1.2016

Dodatok č. 1/2015 k VZN o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

4300_0001.pdf Stiahnuté: 98x | 16.11.2016

Dodatok č. 1/2015 k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce

dodatok_1_2015_k_vzn_7_2014.pdf Stiahnuté: 79x | 16.11.2016

VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2016

vzn_daň_z_nehnuteľnosti_na_rok_2016_v.biel.pdf Stiahnuté: 103x | 16.11.2016

VZN o miestnych daniach na rok 2016

vzn_o_miestnych_daňiach_na_rok_2016.pdf Stiahnuté: 57x | 16.11.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.1/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_o_povinnom_zápise.pdf Stiahnuté: 75x | 16.11.2016

Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľký Biel č. 2/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Veľký Biel

vzn_2_2016_o_vylepovaní_plagátov.pdf Stiahnuté: 50x | 16.11.2016

VZN platné od 1.1.2015

VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015

vzn dan z nehnutelnosti 2015_velky biel.pdf Stiahnuté: 70x | 16.11.2016

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015

vzn ko 2015.pdf Stiahnuté: 85x | 16.11.2016

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na rok 2015

vzn o nakladani s ko a do 2015_velky biel.pdf Stiahnuté: 129x | 16.11.2016

VZN o miestnych daniach na rok 2015

vzn miestne dane 2015_velky biel.pdf Stiahnuté: 96x | 16.11.2016

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok na rok 2015

vzn_trhovy poriadok 2015_velky biel.pdf Stiahnuté: 46x | 16.11.2016

VZN platné od 1.1.2014

VZN 2/2014 zo dňa 18.8.2014 o územnom plánovaní

vzn_2_2014_uzemne planovanie_velky biel.pdf Stiahnuté: 62x | 16.11.2016

Stránka