Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.06.2013

Memorandum o poskytnutí finančného príspevku

9/2013

2 700,00 EUR

vlastníci Vinohradníckej a Orechovej ul.

Obecný úrad

03.06.2013

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

08/2013

30,00 EUR

Michal Szalay

Anton Danter, starosta

29.04.2013

Zmluva o pripojení na kanalizáciu

07/2013

39 840,00 EUR

Ing. Zdenko Nagy a Ing. Vlasta Nagyová

Obecný úrad

11.03.2013

Zmluva o dielo

06/2013

44 090,53 EUR

RM Gastro - JAZ s. r. o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obecný úrad

27.02.2013

Zmluva o vykonávaní pohrebných služieb

05/2013

0,00 EUR

VA - SI, spol. s.r.o.

Obecný úrad

20.02.2013

Zmluva o združenej dodávke elektriny

04/2013

0,00 EUR

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava

Obecný úrad

13.02.2013

Dodatky k zmluve o zverejňovaní cintorínov

03/2013

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obecný úrad

05.02.2013

Zmluva o budúcej zmluve

02/2013

0,00 EUR

BA BUILDING s.r.o.

Obecný úrad

05.02.2013

Zmluva o bezplatnom prevode stavby

01/2013

0,00 EUR

BA BUILDING s.r.o.

Obecný úrad

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: