Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.07.2019

Zmluva o dielo

19/2019

148 158,82 EUR

VODOSTAV PLUS s. r. o.

Obec Veľký Biel

03.07.2019

Dodatok č. 2 ku zmluve o dielo č. 08062018 v znení jej dodatku č. 1

2

0,00 EUR

BELUNA a. s.

Obec Veľký Biel

02.07.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

1

0,00 EUR

Mgr. Jaroslav Kubík

Obec Veľký Biel

21.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

18/2019

8 200,00 EUR

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Veľký Biel

24.05.2019

Zmluva o dielo

17/2019

154 734,78 EUR

EKOP s. r. o.

Obec Veľký Biel

09.05.2019

Mandátna zmluva

16/2019

1 000,00 EUR

HAMA COMPANY s. r. o.

Obec Veľký Biel

06.05.2019

Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území obce

15/2019

0,00 EUR

Verejno-pros.podnik

Obec Veľký Biel

06.05.2019

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 17/2018

1/2019

0,00 EUR

BELUNA a. s.

Obec Veľký Biel

30.04.2019

Zámenná zmluva

14/2019

0,00 EUR

Valéria Belajová

Obec Veľký Biel

30.04.2019

Zámenná zmluva

13/2019

0,00 EUR

Rudolf Takáč s manželkou

Obec Veľký Biel

24.04.2019

Kúpna zmluva

12/2019

870,00 EUR

Mgr. Jaroslav Kubík

Obec Veľký Biel

15.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

11/2019

209,70 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľký Biel

15.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

10/2019

268,42 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľký Biel

15.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

09/2019

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Biel

28.03.2019

Dodatok č. 1

1

0,00 EUR

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

22.03.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

08/2019

1 200,00 EUR

PROF & PARTNERS s. r. o.

Obec Veľký Biel

08.03.2019

Dohoda o ukončení zmluvy na odchyt psov

07/2019

Neuvedené

Defense Pro, s.r.o.

Obec Veľký Biel

08.03.2019

Zmluva č. 2019101 o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat

06/2019

85,00 EUR

Defense Pro, s.r.o.

Obec Veľký Biel

08.03.2019

Darovacia zmluva

05/2019

1 000,00 EUR

SOLID ENTERPRISE GROUP s. r. o.

Obec Veľký Biel

27.02.2019

Zmluva o posudkovej lekárskej činnosti

04/2019

40,00 EUR

MUDr. Michal Hudák, MPH

Obec Veľký Biel

04.02.2019

Nájomná zmluva

03/2019

0,00 EUR

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

04.02.2019

Zmluva o dielo

02/2019

1 980,00 EUR

Ing. arch. Jana Struhárová

Obec Veľký Biel

30.01.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

01/2019

650,00 EUR

Tibor Švarda

Obec Veľký Biel

27.12.2018

Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení komunálnych odpadov v obci Veľký Biel zo dňa 26.10.2010

5

0,00 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo

Obec Veľký Biel

27.12.2018

Dodatok č. 4 k Zmluve o zbere, odvoze a zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadov v obci Veľký Biel zo dňa 01.03.2011

4

0,00 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: