Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.04.2020

Zmluva o dielo

9/2020

6 890,00 EUR

ADIZ EU s.r.o., Krajná 7716/9A, 917 71 Trnava

Obec Veľký Biel

07.04.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

8/2020

501,00 EUR

Tatra banka a. s.

Obec Veľký Biel

06.04.2020

Zmluva o vykonaní prác na dezinfekciu

7/2020

830,00 EUR

Flysect s. r. o.

Obec Veľký Biel

19.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

6/2020

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Biel

19.03.2020

Poskytnutie účelovej dotácie vo forme kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu na financovanie výstavby, stavebných úprav alebo rekonštrukcie cyklistickej infraštruktúry

5/2020

311 099,65 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Veľký Biel

25.02.2020

Zmluva o dielo č. 3/2020

4/2020

1 000,00 EUR

MBM Plus s. r. o.

Obec Veľký Biel

05.02.2020

Nájomná zmluva

45/2019

1,00 EUR

Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli

Obec Veľký Biel

05.02.2020

Dodatok č. 1

1

0,00 EUR

Juraj Koporec

Obec Veľký Biel

05.02.2020

Municipálny úver - univernzálny

03/2020

900 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veľký Biel

29.01.2020

Zmluva o dielo na dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému

02/2020

41 577,61 EUR

PROGRES MT s. r. o.

Obec Veľký Biel

23.01.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

01/2020

817,00 EUR

HYMES MK s. r.o.

Obec Veľký Biel

23.12.2019

Zmluva o nájme

44/2019

300,00 EUR

Akzent BigBoard a.s.

Obec Veľký Biel

17.12.2019

Zmluva o dielo

43/2019

32 002,80 EUR

PROGRES MT s. r. o.

Obec Veľký Biel

10.12.2019

Kúpna zmluva

42/2019

450,00 EUR

Juraj Koporec

Obec Veľký Biel

04.12.2019

Nájomná zmluva

41/2019

0,00 EUR

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

29.11.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

40/2019

948,00 EUR

Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Biel

25.11.2019

Zmluva č. 8 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2019

39/2019

24 000,00 EUR

Slovenská republika - ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Veľký Biel

13.11.2019

ZMLUVA č. 28/BA/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

38/2019

7 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Bratislava

Obec Veľký Biel

31.10.2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci

37/2019

0,00 EUR

Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Veľký Biel

29.10.2019

Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku

36/2019

30,00 EUR

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Obec Veľký Biel

28.10.2019

Zmluva o dielo 18102019 Veľký Biel kanalizácia a Envirofond 2020 BK

35/2019

700,00 EUR

Ing. Michal Šišolák

Obec Veľký Biel

28.10.2019

Zmluva o dielo č. 2/2019

34/2019

800,00 EUR

MBM Plus s. r. o.

Obec Veľký Biel

22.10.2019

Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy WiFi4EU

33/2019

15 000,00 EUR

Výkonná agentúra pre inovácie a stete

Obec Veľký Biel

09.10.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

32/2019

0,00 EUR

MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Veľký Biel

09.10.2019

Licenčná zmluva

31/2019

899,00 EUR

MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: