Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.09.2019

nájomná zmluva

26/2019

262,08 EUR

Zubná ambulancia Veľký Biel. s. r.o.

Obec Veľký Biel

23.08.2019

Dodatok č. 1 k zámennej zmluve

1

0,00 EUR

Rudolf Takáč s manželkou

Obec Veľký Biel

06.08.2019

Kúpna zmluva

25/2019

31 560,00 EUR

Škola.sk, s. r. o.

Obec Veľký Biel

06.08.2019

Kúpna zmluva

24/2019

18 322,61 EUR

Ľubomír KUSYN - Laboratórne zariadenia

Obec Veľký Biel

01.08.2019

Nájomná zmluva

23/2019

60,00 EUR

Katarína Janková

Obec Veľký Biel

30.07.2019

Zmluva o dielo 1007/2019 Veľký Biel kanalizácia na Envirofond BK1/2019

22/2019

600,00 EUR

Ing. Michal Šišolák

Obec Veľký Biel

29.07.2019

Zmluva o spolupráci

21/2019

0,00 EUR

Tibor Kakaš, s.r.o.

Obec Veľký Biel

24.07.2019

Z M L U V A č. 134392 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

20/2019

150 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Veľký Biel

03.07.2019

Zmluva o dielo

19/2019

148 158,82 EUR

VODOSTAV PLUS s. r. o.

Obec Veľký Biel

03.07.2019

Dodatok č. 2 ku zmluve o dielo č. 08062018 v znení jej dodatku č. 1

2

0,00 EUR

BELUNA a. s.

Obec Veľký Biel

02.07.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

1

0,00 EUR

Mgr. Jaroslav Kubík

Obec Veľký Biel

21.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

18/2019

8 200,00 EUR

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Veľký Biel

24.05.2019

Zmluva o dielo

17/2019

154 734,78 EUR

EKOP s. r. o.

Obec Veľký Biel

09.05.2019

Mandátna zmluva

16/2019

1 000,00 EUR

HAMA COMPANY s. r. o.

Obec Veľký Biel

06.05.2019

Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území obce

15/2019

0,00 EUR

Verejno-pros.podnik

Obec Veľký Biel

06.05.2019

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 17/2018

1/2019

0,00 EUR

BELUNA a. s.

Obec Veľký Biel

30.04.2019

Zámenná zmluva

14/2019

0,00 EUR

Valéria Belajová

Obec Veľký Biel

30.04.2019

Zámenná zmluva

13/2019

0,00 EUR

Rudolf Takáč s manželkou

Obec Veľký Biel

24.04.2019

Kúpna zmluva

12/2019

870,00 EUR

Mgr. Jaroslav Kubík

Obec Veľký Biel

15.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

11/2019

209,70 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľký Biel

15.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

10/2019

268,42 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľký Biel

15.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

09/2019

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Biel

28.03.2019

Dodatok č. 1

1

0,00 EUR

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

22.03.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

08/2019

1 200,00 EUR

PROF & PARTNERS s. r. o.

Obec Veľký Biel

08.03.2019

Dohoda o ukončení zmluvy na odchyt psov

07/2019

Neuvedené

Defense Pro, s.r.o.

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: