Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21. 4. 2022

DF2022/392

potraviny ŠJ

166,72 EUR

Arpád Bognár - Mäso údeniny, 284, 930 38 Eliášovce

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/391

potraviny ŠJ

244,50 EUR

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/390

potraviny ŠJ

393,98 EUR

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/389

potraviny ŠJ

154,52 EUR

Arpád Bognár - Mäso údeniny, 284, 930 38 Eliášovce

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/388

potraviny ŠJ

403,91 EUR

Zelovoc Kiss spol. s r. o., Vinohradnícka 16, 903 01 Senec

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/387

vývoz odpadu 3/2022

1 220,00 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetova 24, 82105 Bratislava

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/386

telefónne poplatky

70,97 EUR

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/385

telefónne poplatky 3/2022

18,00 EUR

Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einstešinova 24, 85101 Bratislava

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/384

odchyt zvieraťa - 08.04.2022

68,00 EUR

OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/383

ročný prísup k portálu vssr

204,00 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/382

didaktické pomôcky MŠ

34,00 EUR

nasisa s.r.o., Milana Marečka 12, 841 08 Bratislava

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/381

vývoz odpadu 3/2022

3 743,40 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetova 24, 82105 Bratislava

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/380

vývoz odpadu 3/2022

9 965,71 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetova 24, 82105 Bratislava

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/379

vývoz kuchynského odpadu

50,70 EUR

ESPIK Group s. r. o., orlov 133, 065 43 Orlov

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/378

verejné osvetlenie 4/2022

1 843,84 EUR

EcoLed Solutions a. s., Tulipánová 1, 903 01 Senec

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/377

elektrická energia - ČOV

1 399,42 EUR

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/376

elektrická energia - ČOV

2 209,38 EUR

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/375

ČOV - odber a rozbor vzorky odpadovej vody

204,72 EUR

AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/374

moduly webu 4/2022-3/2023

768,00 EUR

Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/373

materiálové výdavky MKS (úhrada v hotovosti)

382,50 EUR

Olzatex s.r.o., Hutnická 891, 739 61 Třinec

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/372

PHM 3/2022

237,97 EUR

SLOVNAFT a.s., Vlčie hdlo 1, 82412 Bratislava

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/371

prenájom VOK 3/2022

59,76 EUR

Verejno-prospešný podnik Senec, a. s., Fándlyho 3, 903 01 Senec

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/370

telefónne poplatky 3/2022

131,72 EUR

SWAN, a. s., Landererova 12, 81109 Bratislava

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/369

internet 5/2022

14,15 EUR

SWAN, a. s., Landererova 12, 81109 Bratislava

Obec Veľký Biel

21. 4. 2022

DF2022/368

elektrická energia - OcÚ, MŠ, MKS, ČOV

1 300,87 EUR

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 6456
hore