Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Detail zmluvy 12/2018

Číslo zmluvy:
12/2018
Názov:
Nájomná zmluva
Predmet zmluvy:
Prenajímateľ je na základe zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správcom majetku štátu – stavby Veľký Biel – zastávka neevidovanej v KN, vedenej v majetku OSM Trnava pod číslom ( IM 10000218) v celosti nachádzájúcej sa v katastrálnom území Veľký Biel, postavenej na pozemkoch reg. C KN č. 2455 a 2450/1, ktorý je zapísaný na LV č. 2644, vedenom na Okresnom úrade Senec, katastrálnom odbore (ďalej len „Stavba“).
Cena:
111,64 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Veľký Biel
2. Zmluvná strana:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
IČO:
31 364 501
Meno podpisujúcej osoby:
Funkcia podpisujúcej osoby:
Dátum zverejnenia:
15. 6. 2018
Dátum účinnosti zmluvy:
16. 6. 2018
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
nájomná zmluva - text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,81 kB
hore