Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Výrub č. 3/2016 č. konania: ev.č. 804/2016, parc.č. 1281/36 a 1281/37, k.ú. Veľký Biel

Dátum začatia konania: 08.08.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Thuja 4ks / Borovica 1 ks / Jabloň 1 ks / Smrek 1ks / Hruška 1ks / na Seneckej ul., Veľký Biel

Dátum vloženia: 9. 8. 2016 19:54
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 1. 2017 3:48
Autor: Správce Webu
hore