Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Výrub č. 6/2016 č. konania: ev.č.928/2016, parc.č. 659/89, k.ú. Veľký Biel

Dátum začatia konania: 07.10.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Orech 1ks / na Športovej ul., Veľký Biel

Dátum vloženia: 10. 10. 2016 19:50
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 1. 2017 3:48
Autor: Správce Webu
hore