Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  • Komisia zriadená v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z.
  • Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov,
  • Komisia podľa uvedeného zákona kontroluje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
  • Komisia má právo kontrolovať oznámenie o majetkových pomeroch a daňové priznanie k dani z príjmov starostu obce