Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Všeobecne záväzné nariadenia


Schválené VZN obce Veľký Biel

VZN platné od 1.1.2024

VZN 4/2024 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Veľký Biel

2024-VZN č.4 o_zakaze_hazardnych_hier 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,39 kB
Vložené: 27. 3. 2024

VZN č.3/2024 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov a postup pri prevode pozemkov vo vlastníctve obce

VZN o predaji a prenájme pozemkov VB.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,26 kB
Vložené: 22. 3. 2024

VZN č.1/2024 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Veľký Biel

VZN 1 2024 o_zakaze_hazardnych_hier.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,89 kB
Vložené: 20. 2. 2024

VZN č.2/2024 o nakladaní s KO,DSO,OO

VZN 22024 o nakladaní s odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 459,19 kB
Vložené: 20. 2. 2024

VZN č.1/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2024

VZN12023 o polatku KO,DSO a OO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,92 kB
Vložené: 5. 12. 2023

VZN č. 2/2023, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký Biel

VZNč. 2/2023- výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD a v ŠJ, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký Biel
VZN č. 2_2023_MŠ, ŠJ, ŠKD_poplatky schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,08 kB
Vložené: 18. 12. 2023

VZN č. 3/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN č. 3/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel
VZN č. 3_2023_ŠKD mzdy, prevádzka schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,17 kB
Vložené: 18. 12. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Biel č. 4 /2023 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2024

2024- VZN č. 4 2023 o dani z nehnuteľnosti na rok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,21 kB
Vložené: 18. 12. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Biel č. 5 /2023 o miestnych daniach na kalendárny rok 2024

2024-VZN č. 5- 2023 o miestnych daňiach na rok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,6 kB
Vložené: 18. 12. 2023

VZN platné od 1.1.2023

VZN č.1/2022, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠK a ŠJ, ktorých zriadovateľom je Obec Veľký Biel

VZN č. 1_2022_MŠ, ŠJ, ŠKD_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,62 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN č. 2_2022_ŠKD mzdy, prevádzka_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,33 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.3/2022 o poplatku za komunálne odpadya drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023

VZN č.3 2022 o poplatku za KO,DSO na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,67 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.4/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom

VZN42022 o nakladaní s odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,29 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.5/2022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023

VZN 52022 o dani z nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,33 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.6/2022 o miestnych daniach na kalendárny rok 2023

VZN62022 miestne dane 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,8 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.7/2022 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN 72022 rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,32 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN platné od 1.1.2022

VZN č.4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022

VZN 4 2021 o poplatku za KO a DSO na kalendarný rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,53 kB
Vložené: 1. 12. 2021

VZN č.5/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom

VZN 5 2021 nakladanie s odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,68 kB
Vložené: 1. 12. 2021

VZN č.6/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022

VZN č. 6 2021 daň z nehnuteľnosti na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,64 kB
Vložené: 1. 12. 2021

VZN č.7/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022

VZN č. 7. 2021 o miestnych daňiach na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,46 kB
Vložené: 1. 12. 2021
Zobrazené 1-20 z 59