Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, ktoré môže zriadiť obecné zastupiteľstvo ako stály alebo dočasný orgán. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

 

Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy
Sociálno-zdravotná komisia
Komisia školstva, kultúry,  športu a mediálna
Komisia o ochrane verejného záujmu
Finančná komisia
Komisia ochrany verejného poriadku