Navigácia

Obsah

Oznámenie - Zákonná lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021

Typ: ostatné
dnhVážení daňovníci,
Z dôvodu mimoriadnych opatrení v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania, prijatého na základe uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020 je Obecný úrad vo Veľkom Bieli do 24.januára 2021 pre verejnosť zatvorený.
Zákonná lehota pre podanie priznania k dani z nehnuteľnosti je do 31. januára 2021 (nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, posledný termín na podanie priznania sa presúva na 1. februára 2021).
Obec Veľký Biel nemá kompetenciu na zmenu uvedenej lehoty.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane .

Daňové priznanie. Fyzické a právnické osoby, ktoré nadobudli v predchádzajúcom roku v obci Veľký Biel novú nehnuteľnosť alebo nastala zmena (predaj) musia do 31. januára 2021 podať vyplnené a podpísané priznanie k dani z nehnuteľnosti správcovi dane z nehnuteľnosti - Obec Veľký Biel – oddelenie miestnych daní a poplatkov. Je potrebné vypísať telefónne číslo, e-mailovú adresu. V prípade, že daňovník požaduje zaslať rozhodnutie na inú adresu, ako je trvalý pobyt uveďte túto adresu v kolónke poznámka na poslednej strane tlačiva priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Tlačivo priznanie k dani z nehnuteľnosti a poučenie je k dispozícii na www.velkybiel.eu – občan- tlačivá na stiahnutie.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať poštou na adresu: Obecný úrad Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel alebo doručiť v obálke do poštovej schránky umiestnenej pri dverách na obecnom úrade v mieste sídla Obecného úradu, Železničná 76, Veľký Biel.
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti bude zaslané na vyžiadanie poštou na adresu, ktorá bude uvedená v priznaní k dani z nehnuteľnosti.
Daňovník, ktorému nevznikla žiadna zmena, priznanie k dani z nehnuteľnosti NEPODÁVA.
Pre bližšie informácie kontaktujte obecný úrad t.č. 02/45 916 221 a na e-mailovej adrese dane@velkybiel.eu.
Ďakujeme za porozumenie a ohľaduplnosť.Vytvorené: 12. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2021 10:52
Autor: Správce Webu