Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

"ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA - ŠPORTOVÁ HALA VEĽKÝ BIEL"

Vypracovanie Architektonickej štúdie - návrh priestorovej štúdie športovej haly, objekt
zázemia, úprava priľahlých plôch a určenie orientačného rozpočtu stavby. Úlohou architekta je navrhnúť také stavebno-technické riešenie, aby rozpočet stavby a stavebných objektov neprekročila sumu 1 250 000,- € bez DPH.

Prílohy

Príloha č. 1_Návrh na plnenie kritéria.doc (45.5 kB)

Vyzva-na-predkladanie-ponuk (2).pdf (188.9 kB)

Zodpovedá:
hore