Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Výzva na predkladanie cenových ponúk pre stanovenie PHZ

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na rozšírenie existujúcej ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 EO na 5000 EO (pre stavebné povolenie a realizačnú dokumentáciu).
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
• 713 20000-7 – Inžinierske projektovanie

Prílohy:

Výzva na predkladanie cenových ponúk - projektová dokumentácia na rozšírenie ČOV PHZ.pdf (520.38 kB)

príloha č. 1 k výzve na predkladanie cenových ponúk PD ČOV.zip (31.83 MB)

Zodpovedá:
hore