Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 10
posledná

Rozhodnutie Slovak Telekom a.s.

umiestnenie siete "INS FTTH SNEC 01 Veľký Biel 3" celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Uznesenie Vlády SR

Prijaté opatrenia na pokles ochorení COVID-19 celý text

ostatné | 18. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
stromčeky

Jednorazový zber vianočných stromčekov.

Oznamujeme občanom, že dočasný zberový dvor na bio odpad na Kostolnej ulici bude jednorazovo otvorený na zber vianočných stromčekov v dňoch 15.1.2021 od 15.00 hod.- do 17.00 hod. a 16.1.2021 od 9.00 hod.- do 13.00 hod. celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
dnh

Oznámenie - Zákonná lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021

Vážení daňovníci,
Z dôvodu mimoriadnych opatrení v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania, prijatého na základe uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020 je Obecný úrad vo Veľkom Bieli do 24.januára 2021 pre verejnosť zatvorený.
Zákonná lehota pre podanie priznania k dani z nehnuteľnosti je do 31. januára 2021 (nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, posledný termín na podanie priznania sa presúva na 1. februára 2021).
Obec Veľký Biel nemá kompetenciu na zmenu uvedenej lehoty.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane .

Daňové priznanie. Fyzické a právnické osoby, ktoré nadobudli v predchádzajúcom roku v obci Veľký Biel novú nehnuteľnosť alebo nastala zmena (predaj) musia do 31. januára 2021 podať vyplnené a podpísané priznanie k dani z nehnuteľnosti správcovi dane z nehnuteľnosti - Obec Veľký Biel – oddelenie miestnych daní a poplatkov. Je potrebné vypísať telefónne číslo, e-mailovú adresu. V prípade, že daňovník požaduje zaslať rozhodnutie na inú adresu, ako je trvalý pobyt uveďte túto adresu v kolónke poznámka na poslednej strane tlačiva priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Tlačivo priznanie k dani z nehnuteľnosti a poučenie je k dispozícii na www.velkybiel.eu – občan- tlačivá na stiahnutie.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať poštou na adresu: Obecný úrad Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel alebo doručiť v obálke do poštovej schránky umiestnenej pri dverách na obecnom úrade v mieste sídla Obecného úradu, Železničná 76, Veľký Biel.
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti bude zaslané na vyžiadanie poštou na adresu, ktorá bude uvedená v priznaní k dani z nehnuteľnosti.
Daňovník, ktorému nevznikla žiadna zmena, priznanie k dani z nehnuteľnosti NEPODÁVA.
Pre bližšie informácie kontaktujte obecný úrad t.č. 02/45 916 221 a na e-mailovej adrese dane@velkybiel.eu.
Ďakujeme za porozumenie a ohľaduplnosť.

celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Vestník vlády SR

Vyhláška RÚVZ 2-3/2021 - COVID-19 celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam Slovak Lines

Na základe rozhodnutia BSK sa predlžuje prázdninový režim na prímestských spojoch Slovak Lines.
08.01.2021 – 24.01.2021
celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Stránkové hodiny Spoločný stavebný úrad v Tomášove

Spoločný stavebný úrad v Tomášove oznamuje na základe opatrenia Vlády SR č.808 zmenu stránkových hodín a to v nevyhnutných úkonoch po telefonickej dohode na tel.č.
02/45 916 221 v stredu od 8.00-11.00 - Veľký Biel a
ostatné dni na tel.č. 02/45 958 130 - Tomášov. celý text

ostatné | 5. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Stránkové hodiny - Obecný úrad - ZMENA

V zmysle nariadenia Vlády SR - Uznesenie č.808 Vám oznamujeme
zmenu stránkových hodín na Obecnom úrade v nevyhnutných úkonoch po telefónnej dohode /02/45 916 221/:
Pondelok: 8.00 - 12.00
Stredu: 8.00 - 12.00
Piatok: 8.00 - 12.00 celý text

ostatné | 5. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Priehľadné vrecia

Oznamujeme občanom, že na základe plánovacieho kalendára -separované zložky sa bude prvý zvoz konať 8.1.2021
Občania, ktorí nedisponujú s priehľadnými vrecami si ich môžu prísť vydvihnúť na prvý vývoz na obecný úrad. celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam - zmena termínu predaja nálepiek na KO 2021

Na základe opatrenia Vlády SR oznamujeme občanom, že predaj nálepiek KO na rok 2021 bude uskutočnený od 25.1.2021 na obecnom úrade.
Zároveň oznamujeme, že zvozová spoločnosť bude akceptovať nálepky, ktoré boli v platnosti v roku 2020 do konca februára 2021. celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Uznesenie Vlády SR č.808

predĺženie času trvania núdzového stavu celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
ko

Vývoz KO - oznam

Oznamujeme občanom, že vývoz KO v roku 2021 sa bude konať každý utorok v celej obci.
Týždenný vývoz - každý týždeň
Dvojtýždňový vývoz - každý párny týždeň
okrem 5.1.2021 keď bude týždňový aj dvojtýždňový vývoz v celej obci Veľký Biel celý text

ostatné | 28. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Nálepky na TKO na rok 2021

Oznamujeme občanom, že nové nálepky na vývoz TKO na rok 2021 budú v predaji od 11.1.2021 na obecnom úrade vo Veľkom Bieli.
Pri kúpe nálepky na aktuálny rok budú každému občanovi odovzdané plastové vrecia na separované zložky a bio degradovateľné sáčky na kuchynský odpad.
Poplatok za TKO na rok 2021:
Poplatok za 120 l nádobu je 120,- EUR na 1 rok.
Poplatok za 240 l nádobu je 240,- EUR na 1 rok.
Poplatok za 1100 l nádobu je 1100,- EUR na 1 rok.
Dvojtýždňový vývoz
Poplatok za 120 l nádobu je 60,- EUR na 1 rok.
Poplatok za 240l nádobu je 120,- EUR na rok.
Poplatok za 1100l nádoba je 550,-EUR na rok.
Úľavy:
-Poplatok za 120 l nádobu pre samostatne žijúcu fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov, s trvalým pobytom v obci Veľký Biel a pre 2 osoby žijúcich v spoločnej domácnosti nad 62 rokov, obaja s trvalým pobytom v obci Veľký Biel je 30,- EUR na 1 rok.
-Držiteľa ZŤP preukazu, s trvalým pobytom v obci Veľký Biel, ktorý žije v samostatnej domácnosti, alebo max. 2 osoby, obaja s trvalým pobytom v obci Veľký Biel, žijúce v spoločnej domácnosti 60,-EUR (120l/1 rok týždňový
vývoz).Žiadosť sa predkladajú do 31.1 príslušného roka.

celý text

ostatné | 23. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Stránkové hodiny Obecný úrad Veľký Biel

Zmena stránkových hodín počas sviatkov celý text

ostatné | 23. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia - núdzový stav od 19.12.2020

Uznesenie Vlády SR č.804
Vestník Vlády SR čiastka 26 celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Mesto Senec

začatie verejného prerokovania konceptu ÚPN mesta Senec celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Protipandemické opatrenia

Protipandemické opatrenia počas vianočných sviatkov dnes schválila vláda SR. Bude platiť zákaz vychádzania s výnimkami.Od 19. decembra 2020 do 10. januára 2020 platí lockdown s viacerými výnimkami:

cesta do zamestnania;
nákup základných potrieb v nevyhnutnom rozsahu;
cesta o banky, na poštu, po tovar objednaný online;
starostlivosť o blízku osobu;
cesta k lekárovi a do lekárne;
cesta na PCR a antigénové testovanie;
cesta na nákup pohonných hmot;
starostlivosť o zvieratá;
návšteva medzi dvoma domácnosťami;
pobyt v prírode či individuálne športovanie;
cesta dieťaťa za rodičom;
cesta na rekreáciu;
cesta na bohoslužbu.


Zdroj: Úrad vlády SR

celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Stavebný úrad - 16.12.2020 -zatvorený

Spoločný stavebný úrad Veľký Biel - Tomášov bude dňa 16.12.2020 - zatvorený. celý text

ostatné | 14. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Zámer zámeny nehnuteľnosti

zámena nehnuteľnosti vo vlastníctve obce z pozemkom - Robotnícka ulica celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN


ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Slovak Lines a.s.

Predĺženie prevádzkového režimu spojov celý text

ostatné | 3. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva ZSD a.s.

Odstránenie alebo okliesnenie stromov a porastov. celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Slovak Lines

Zmeny cestovných poriadkov od 13.12.2020 celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Dočasný zberový dvor - otvorený do 12.12.2020

Oznamujeme občanom, že dočasný zberový dvor bude otvorený do 12.12.2020 celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Slovak Lines a.s.

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov. celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
bio

Posledný vývoz BIO odpadu v obci Veľký Biel

Oznamujeme občanom, že posledný vývoz bio odpadu( hnedé nádoby)sa bude konať dňa 1.12.2020
Ulice, kde sa realizuje vývoz pondelok bude bio nádoba vyvezená pondelok.
Zároveň Vám oznamujeme, že v prípade primrznutého odpadu vývoz nie je realizovateľný. celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie zvozovej spoločnosti AVE

Dovolíme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 1.12.2020 budeme zberať v obciach, kde je zavedený separovaný zber prostredníctvom vrecového zberu len vrecia, ktoré rozdáva naša spoločnosť, t.j. priesvitné bezfarebné vrecia. Vrecia inej farby (čierne, modré, žlté a pod.) zberať nebudeme, nakoľko sa nám hromadí v týchto nepriehľadných vreciach zmesový komunálny odpad namiesto plastov/papiera/kovy. V prípade, ak sa takéto (inofarebné) vrecia vyskytnú, nebude ich naša spoločnosť od občanov zberať.

celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Okresný úrad Senec

Rozšírenie existujúcej ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 EO na 5000 EO celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o realizácii stavieb - optická sieť v obci

Slovak Telekom a.s. upozorňuje obyvateľov, že zemné práce budú vykonávane bezplatne - zadarmo /viď.príloha/
celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Testovanie COVID-19 v Senci

Od 18.11.2020 sa opäť môžete dať otestovať antigénovým testom na COVID 19 na juhu Slnečných jazier - spoločenská miestnosť v čase od 7:30 do 15:30.
Testovanie prebieha zatiaľ len v pracovných dňoch od pondelka do piatka a realizuje ho zdravotnícky personál z Ružovej záhrady n.o. pod vedením poslankyne MsZ Zuzany Gabrišovej Košecovej. celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Veľký Biel. celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Slovak lines

Predĺženie prevádzkového režimu spojov. celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
a

Vývoz TKO a BIO odpadu 17.11.2020

Oznamujeme občanom, že vývoz odpadu TKO a BIO sa bude realizovať v obci Veľký Biel počas sviatku (utorok) 17.11.2020 bezo zmien. celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády SR č.718

Zmena času trvania núdzového stavu. celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
bus

Oznámenie Slovak Lines

Predĺženie prázdninového režimu 9.11. do 13.11 a 16.11.2020. celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Dobrovoľné testovanie v Senci a link na testovacie miesta

Dávame Vám na vedomie, že odberné miesto pre dobrovoľné testovanie antigénovými testami je v okrese Senec zriadené v meste Senec na:
Slnečných jazerách – Juh, spoločenská miestnosť.
Otvorené je v čase od 12:00 hod. do 20:00 hod.

Testovacie miesta:

Link: https://www.health.gov.sk/Clanok?antigenne-testovacie-miesta
celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
l

Zberový dvor-zmena otváracích hodín

Dočasný zberný dvor na zber biologického odpadu, vznikajúceho na území obce Veľký Biel môžu občania s trvalým pobytom v obci vyvážať v nasledovných zberných hodinách:
PIATOK: 15.00 - 17.00
SOBOTA: 9.00 - 13.00
Zberný dvor sa nachádza v bývalých štátnych majetkoch, v areály firmy Kont-Blesk (Matej Salay).
Na zbernom dvore je možné uložiť nasledovné zložky odpadu: biologicky rozložiteľný odpad /lístie, burina, odpad rastlinného pôvodu
celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády SR č.704

Uznesenie zo dňa 4.11.2020
pre okres Senec platia obmedzenia v bode A.2. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Zberový dvor - otvorený

Zberový dvor je od zajtra 7.11.2020 /sobota/ znova otvorený
od 9.00 do 13.00 hod. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhláška ÚVZ SR

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
od 2.11.2020 do 9.11.2020. celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Slovak Lines

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí ÚK DOAS a.s. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

pracovná pozícia riaditeľka MŠ Hrubý Šúr celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zberový dvor - zatvorený

Zberový dvor bude od 24.10.2020 až do odvolania zatvorený. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR

Opatrenie OLP/8323/2020 z 14.10.2020
Opatrenie OLP/8326/2020 z 14.10.2020
Uznesenie vlády SR č.645/2020 z 13.10.2020 celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam OR HaZZ v Pezinku

Vykurovacia sezóna celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Registrácia chovu ošípaných

Povinnosť občanov registrovať chov ošípaných vyplnením žiadosti o registráciu chovu ako aj nahlásením na RVPS
resp.CEHZ. Ošípané sa registrujú už od 1 ks ošípanej aj
pre domácu spotrebu viď. oznámenie RVPS Senec.
V prílohe: Oznámenie
Žiadosť o registráciu chovu hosp.zvierat
Registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spot.
celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena úradných hodín od 15.10.2020

Obecný úrad Veľký Biel oznamuje občanom zmenu úradných hodín v čase mimoriadnej situácie v SR /COVID-19/ od 15.10.2020 až do odvolania:

Obecný úrad bude zatvorený

-klienti budú vybavovaní na základe telefonickej objednávky na tel.č. 02/45 916 221.

Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

Výberové konanie Ivanka pri Dunaji celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 10
posledná