Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 9
posledná

Registrácia chovu ošípaných

Povinnosť občanov registrovať chov ošípaných vyplnením žiadosti o registráciu chovu ako aj nahlásením na RVPS
resp.CEHZ. Ošípané sa registrujú už od 1 ks ošípanej aj
pre domácu spotrebu viď. oznámenie RVPS Senec.
V prílohe: Oznámenie
Žiadosť o registráciu chovu hosp.zvierat
Registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spot.
celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena úradných hodín od 15.10.2020

Obecný úrad Veľký Biel oznamuje občanom zmenu úradných hodín v čase mimoriadnej situácie v SR /COVID-19/ od 15.10.2020 až do odvolania:

Obecný úrad bude zatvorený

-klienti budú vybavovaní na základe telefonickej objednávky na tel.č. 02/45 916 221.

Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

Výberové konanie Ivanka pri Dunaji celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie Ministerstva školstva SR

Rozhodnutie s účinnosťou od 12.10.2020 celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
a

Informácie k vývozu odpadu

Upozorňujeme občanov, že vývoz komunálneho odpadu a BIO odpadu sa bude uskutočňovať v skorých ranných hodinách (od 6.00 hod.). Preto odporúčame občanom, aby si smetné nádoby vyložili už večer pred dňom vývozu. Toto upozornenie platí aj pre vývoz separovaných zložiek (plasty, papier, kovy). celý text

ostatné | 8. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

RÚVZ BA

Opatrenie RÚVZ BA GTSÚ/16129/2020 celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Stanovisko - Okresný úrad Senec

Územný plán mesta Senec - Koncept celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie RÚVZ BA

Preventívna celoplošná deratizácia celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam ÚVZ SR

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození zdravia:
OLP/7694/2020 zo dňa 30.9.2020 celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády SR č.587

Vyhlásenie núdzového stavu celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
e

Odpis elektromerov v domácnostiach

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 2.10. do 9.10.2020 bude v obci Veľký Biel prebiehať odpis elektromerov v domácnostiach. celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam ÚVZ SR

Opatrenia účinné od 1.10.2020
OLP/7693/2020
OLP/7852/2020 celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie RÚVZ BA

Opatrenie RÚVZ BA platné od 19.9.2020 celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Pokuty za nedodržanie protipandemických opatrení


MV SR / Tlačové správy / 2020
Za nedodržiavanie protipandemických opatrení počas mimoriadnej situácie hrozia vysoké pokuty
14. 09. 2020


Okresné úrady, ale i polícia od vyhlásenia mimoriadnej situácie každý deň riešia priestupky a preverujú podozrenia z priestupkov spáchaných v súvislosti s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tých sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej situácie neuposlúchli výzvy a pokyny inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti s plnením zákona o civilnej ochrane.Za takýto priestupok môže byť počas mimoriadnej situácie uložená pokuta až do 1659 €, v blokovom konaní do 1000 €.

72 okresných úradov v rámci celého Slovenska prostredníctvom odborov krízového riadenia k 31.8.2020 evidovalo 506 priestupkov, z ktorých 478 už bolo vyriešených. Po preverení okolností tretinu postúpili regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ukázalo sa, že išlo o konanie posudzované podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji vereného zdravia. V 40% prípadov bolo porušenie zákona riešené vydaným rozkazom (pokuta alebo pokarhanie) a 22% bolo odložených. Ostatné skutky sú ešte v riešení. Najviac priestupkov bolo zaevidovaných v Trnavskom kraji (117).

Policajti za obdobie od začiatku pandémie evidovali 9855 udalostí, z ktorých sa u 3687 potvrdilo, že išlo o priestupok za porušenie nariadenej karantény, porušenie povinnosti nosiť rúško a porušenie zákazu otvorenia prevádzok. Najviac priestupkov bolo zistených v Košickom kraji (711) a najviac porušení povinností nosiť rúško sa objavilo v kraji Žilinskom (425).

Okresné úrady a polícia budú naďalej situáciu kontrolovať, pretože v súčasnosti je nevyhnutné pravidlá dodržiavať. „Treba si uvedomiť, že nám v žiadnom prípade nejde o zbieranie pokút. Opatrenia majú chrániť nás všetkých a nosenie rúška je to najmenej, čo môžeme jeden pre druhého urobiť,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
elektroodpad

Zber elektroodpadu

19.9.2020 sa uskutoční v obci zber elektroodpadu
v čase od 8.00 do 12.00 hod. na Školskej ulici
pri stojisku kontajnerov na sklo a textil. celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie RÚVZ BA zo dňa 12.9.2020

Zároveň nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia predchádzajúce opatrenia RÚVZ BA č.GTSÚ/13812/2020 zo dňa 05.09.2020 a č. GTSÚ/13840/2020 zo dňa 07.09.2020.

celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Vývoz TKO a BIO nádob 15.9.2020

Vývoz komunálneho odpadu a bio odpadu sa uskutoční
v utorok 15.9.2020 (sviatok) bez zmeny tak ako v pravidelných intervaloch.
celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR - COVID-19

Opatrenie účinné od 10.9.2020 prevádzky, bohoslužby... celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Dočasný zberový dvor v obci Veľký Biel

Oznamujeme občanom, že na dočasný zberový dvor v obci Veľký Biel je možné uložiť nasledovné zložky odpadu: biologicky rozložiteľný odpad /lístie, burina, odpad rastlinného pôvodu, konáre zo stromov je nutné skracovať na 1,5 m dĺžku/
celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie RÚVZ - COVID-19

Rozhodnutie GTSÚ/13840/2020 zo dňa 7.9.2020
Opatrenie ÚVZ SR OLP/6850/2020 zo dňa 28.8.2020
Opatrenie ÚVZ SR OLP/7093/2020 zo dňa 7.9.2020
celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie RÚVZ

Opatrenia COVID-19 s účinnosťou od 6.9. do 30.9.2020 celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Brigáda družstvo Vajnory

Poľnohospodárske družstvo Vajnory ponúka možnosť brigády pri zbere sezónneho ovocia a to od 07. 09. 2020.
t.č.asistentka predsedu
0905 899 775

celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Vývoz KO a BIO 1.9.2020

Vývoz komunálneho odpadu a bio odpadu sa uskutoční
v utorok 1.9.2020 tak ako v pravidelných intervaloch. celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie verejnou vyhláškou

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Senec celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

TS Bratislavský kraj

Sčítanie obyvateľov domov a bytov TS z 3.8.2020 ŠÚ SR celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Stavebný úrad V.Biel 12.-13.8.2020 - zatvorený /dovolenka/

Stavebný úrad V.Biel 12.-13.8.2020 - zatvorený /dovolenka/ celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Odstávka vody z dôvodu poruchy

BVS Bratislava oznamuje, že z dôvodu poruchy na ulici Novej a Lúčnej bude odstávka vody od 12.00 hodiny do 13.30 hodiny. celý text

ostatné | 4. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Pokyny počas žatevných prác

Pokyny v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pri žatve a pri činnostiach so zberom obilovín
celý text

ostatné | 27. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie ÚVZSR

Opatrenie ÚVZSR celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov 2.termín 23.7.2020

Očkovanie psov 2.termín
23.7.2020 štvrtok
Malý Biel 16.00-17.15 hod.
Veľký Biel MKS 17.30-18.30 hod. celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

očkovanie psov

očkovanie psov celý text

ostatné | 16. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR

Podmienky pre nosenie rúšok
Organizovanie hromadných podujatí
Podmienky pre príchod z rizikových krajín celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam OR HaZZ SR

Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri ochrane úrody v žatevnom období. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
vodomer

Odpis vodomerov pre vyfakturovanie splaškovej vody v mesiaci júl 2020

Oznamujeme občanom, že v najbližších dňoch (počas mesiaca júl 2020) sa bude v obci Veľký Biel konať odpis vodomerov pre vyfakturovanie splaškovej vody. V prípade , že nebude možné vykonať odpis zo strany pracovníkov obce, žiadame o nahlásenie stavu vodomeru na t.č.02/45916221 celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Stavebný úrad - dovolenka

Spoločný stavebný úrad Veľký Biel so sídlom v Tomášove oznamuje, že od 29.6.2020 do 12.7.2020 je z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR

Nové hygienické opatrenia pre maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb a usporadúvanie hromadných podujatí. celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam ZSE

Informujeme občanov,že v najbližších dňoch v čase od 11.00 hod. do 18.30 hod. navštívi obyvateľov obce spolupracovník ZSE. Záujmom je optimalizovať výdavky zákazníkov na energie a preto realizujú bezplatnú konzultáciu analýzu spotreby
energií a vhodné nastavenie taríf za elektrinu a plyn.

Zmluvný pracovník ZSE je označený preukazom predajcu ZSE.
Jeho totožnosť si môžu obyvatelia overiť na Zákazníckej linke ZSE 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod.
ZSE Energia, a.s.
Doručovacia adresa:
P.O.BOX 325, SK-810 00 Bratislava 1
Adresa sídla spoločnosti:
Čulenova 6, SK-816 47 Bratislava 1
www.zse-energia.sk www.eon.com
celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie OÚ Senec odb.životné prostredie

Územný plán obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č.1/2020 celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie COVID-19

Opatrenie ÚVZ SR
Upozornenie MV SR celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie ÚVZ SR

Opatrenia ÚVZ SR COVID-19 celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyžiadanie pripomienok k zmenám CP autobusovej dopravy

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov autobusovej
dopravy 2020/2021 Vám oznamujeme, že požiadavky k cestovným poriadkom môžete posielať do 15.8.2020 na adresu: sekretariat@velkybiel.eu. Pripomienky budú následne zaslané na Slovak Lines.
celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Voľné prac.miesta

Metodik - Mesto Senec
Účtovník Mesto Senec celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

ÚVZ SR

Usmernenie - cateringové služby pri hromadných podujatiach celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie OR HaZZ

Nebezpečenstvo požiarov celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie ÚV SR

Uznesenie vlády SR o skončení núdzového stavu celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenia ÚVZ SR

Uznesenia Covid-19 celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie ÚVZ SR

Opatrenia COVID-19 celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Odstávka vody - oznámenie BVS

Oznamujeme občanom, že dňa 10.6.2020 (streda) bude odstávka vody na základe oznámenia BVS od 9.00 hod. do 13.00 hod na uliciach: Malobielska, Lúčna, Kvetná, Nová. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie ÚVZ SR

Opatrenie ÚVZ SR 5.6.2020 celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam ÚVZ SR

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 1.6.2020 COVID-19 celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 9
posledná