Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.08.2020

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu

20/2020

Neuvedené

Defense Pro, s.r.o.

Obec Veľký Biel

04.08.2020

Zmluva o predaji pozemkov

19/2020

3 240,00 EUR tritisícdvestoštyridsať eur

Alena Navarová, Katarína Rusko, Martin Rusko

Obec Veľký Biel

22.07.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

18/2020

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Veľký Biel

11.06.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

17/2020

11,99 EUR

SWAN, a. s.

Obec Veľký Biel

29.05.2020

Nájomná zmluva

16/2020

50,00 EUR

Kynologický klub Veľký Biel

Obec Veľký Biel

25.05.2020

Zmluva o grantovom účte

15/2020

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veľký Biel

25.05.2020

Zmluva o grantovom účte

14/2020

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veľký Biel

22.05.2020

Zmluva o dielo

13/2020

187 015,47 EUR

STAVECH, s. r. o.

Obec Veľký Biel

22.05.2020

Zmluva o dielo

12/2020

76 661,50 EUR

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r o.

Obec Veľký Biel

12.05.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

11/2020

1 300,00 EUR

PROF & PARTNERS s. r. o.

Obec Veľký Biel

17.04.2020

Zmluva o dielo

10/2020

84 066,24 EUR

VODOSTAV PLUS s. r. o.

Obec Veľký Biel

15.04.2020

Zmluva o dielo

9/2020

6 890,00 EUR

ADIZ EU s. r. o.

Obec Veľký Biel

07.04.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

8/2020

501,00 EUR

Tatra banka a. s.

Obec Veľký Biel

06.04.2020

Zmluva o vykonaní prác na dezinfekciu

7/2020

830,00 EUR

Flysect s. r. o.

Obec Veľký Biel

19.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

6/2020

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Biel

19.03.2020

Poskytnutie účelovej dotácie vo forme kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu na financovanie výstavby, stavebných úprav alebo rekonštrukcie cyklistickej infraštruktúry

5/2020

311 099,65 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Veľký Biel

25.02.2020

Zmluva o dielo č. 3/2020

4/2020

1 000,00 EUR

MBM Plus s. r. o.

Obec Veľký Biel

05.02.2020

Nájomná zmluva

45/2019

1,00 EUR

Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli

Obec Veľký Biel

05.02.2020

Dodatok č. 1

1

0,00 EUR

Juraj Koporec

Obec Veľký Biel

05.02.2020

Municipálny úver - univernzálny

03/2020

900 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veľký Biel

29.01.2020

Zmluva o dielo na dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému

02/2020

41 577,61 EUR

PROGRES MT s. r. o.

Obec Veľký Biel

23.01.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

01/2020

817,00 EUR

HYMES MK s. r.o.

Obec Veľký Biel

23.12.2019

Zmluva o nájme

44/2019

300,00 EUR

Akzent BigBoard a.s.

Obec Veľký Biel

17.12.2019

Zmluva o dielo

43/2019

32 002,80 EUR

PROGRES MT s. r. o.

Obec Veľký Biel

10.12.2019

Kúpna zmluva

42/2019

450,00 EUR

Juraj Koporec

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: