Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.11.2021

Zmluva o dielo

31/2021

65 752,81 EUR šesťdesiatpäťtisícsedemstopäťdesiatdva eur 81 centov

STAVECH,s. r. o., Klincová 37, 82108 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Veľký Biel

03.11.2021

Zmluva o poskytovaní servisu PC a správy počítačovej siete

30/2021

110,00 EUR jednostodesať eur

Magic Solutions, s. r. o., Nálepkova 16, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

02.11.2021

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

22/2021

1,00 EUR jedno euro

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Veľký Biel

26.10.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke Smart INFO

29/2021

480,00 EUR štyristoosemdesiat

Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Biel

26.10.2021

Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov

28/2021

Neuvedené

Euro Dotácie, a.s.

Obec Veľký Biel

26.10.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

27/2021

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto

Euro Dotácie, a.s.

Obec Veľký Biel

12.10.2021

Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.08062018

19/2021 dodatok č.3

36 477,65 EUR tridsaťšesťtisícštyristosedemdesiatsedem eur šesťdesiatpäť centov

BELUNA a. s.

Obec Veľký Biel

11.10.2021

Zmluva o dielo 06102021-Veľký Biel-rozšírenie ČOV a Envirofond 2022 BK

26/2021

700,00 EUR sedemsto eur

Ing. Martin Šišolák, Pri štadióne 14, 900 21 Svätý Jur

Obec Veľký Biel

04.10.2021

Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely

25/2021

166,40 EUR jednostošesťdesiatšesť eur 40 centov

Michal Szalay

Obec Veľký Biel

01.10.2021

Dodatok č.1 k licnenčnej zmluve č.U2296/2019

24/2021

365,00 EUR tristošesťdesiatpäť eur

MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Veľký Biel

01.10.2021

Mandátna zmluva

23/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

VOLUMA SK, s. r. o., Chorvátska 187, 900 81 Šenkvice

Obec Veľký Biel

01.10.2021

Zmluva o pripojení odb.el.zar.

21/2021

671,04 EUR šesťstosedemdesiatjeden eur štyri centy

Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – mestská časť Star

Obec Veľký Biel

01.10.2021

Dodatok č.1 k Zmluve č.2016102SBS o poskytovaní bezpečnostnej služby zo dňa 16.6.2016

20/2021

Neuvedené

Defense Pro s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

25.08.2021

Zámenná zmluva

18/2021

Neuvedené

MUDr.Agneša Pozsonyiová

Obec Veľký Biel

25.08.2021

Kúpna zmluva

17/2021

2,00 EUR dve eurá

DECENT PLUS, s.r.o.

Obec Veľký Biel

11.08.2021

Zmluva o dielo č.16/2021

16/2021

187 836,04 EUR Jednostoosemdesiatsedemtisícosmestotridsaťšesť eur štyri centy

COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Obec Veľký Biel

03.08.2021

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 8.7.2020

15/2021

3 240,00 EUR tritisícdvestoštyridsať eur

Alena Navarová, Katarína Rusko, Martin Rusko

Obec Veľký Biel

22.06.2021

Nájomná zmluva s právom stavby

14/2021

68,20 EUR šesťdesiatosem dvadsať centov

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Obec Veľký Biel

26.05.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

13/2021

1 300,00 EUR jedentisíctristo

PROF & PARTNERS s. r. o.

Obec Veľký Biel

20.05.2021

Zmluva o dielo kanalizácia Veľký Biel TK5 a TK8

12/2021

65 900,18 EUR šesťdesiatpäťtisícdeväťsto eur osemnásť centov

STAVECH,s. r. o., Klincová 37, 82108 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Veľký Biel

12.05.2021

Zmluva č.321 0033 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

11/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

DPO SR

Obec Veľký Biel

30.04.2021

Kúpna zmluva o predaji pozemku

10/2021

2,00 EUR dve eurá

Prima Byty s.r.o.

Obec Veľký Biel

21.04.2021

Dodatok č.7

9/2021

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetova 24, 82105 Bratislava

Obec Veľký Biel

21.04.2021

Dodatok č.6

8/2021

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetova 24, 82105 Bratislava

Obec Veľký Biel

01.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel 2021

7/2021

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Stolnotenisový oddiel Veľký Biel

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: