Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.03.2022

Zmluva o vykonaní a správe záloh

6/2022

Neuvedené

Magic Solutions, s. r. o., Nálepkova 16, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

02.03.2022

Nájomná zmluva

5/2022

Neuvedené

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

27.01.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.31/2021

4/2022

Neuvedené

STAVECH,s. r. o., Klincová 37, 82108 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Veľký Biel

27.01.2022

Zmluva na technologický dozor čistiarne odpadových vôd

3/2022

Neuvedené

HYDROTECH, a. s., Modranská 153, 902 01 Vinosady

Obec Veľký Biel

27.01.2022

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí prác na odstraňovanie prekážok snehovýcg zábran na ceste v obci Veľký Biel

2/2022

Neuvedené

VPP Senec a.s.

Obec Veľký Biel

04.01.2022

Zmluva č.24/21/002 o poskytovaní služieb dokumentujúcej osoby

1/2022

Neuvedené

Defense Pro s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

04.01.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č.DOT/2021/0581

36/2021

2 000,00 EUR dvetisíc

BSK

Obec Veľký Biel

22.12.2021

Zmluva o dielo č.05/2021

35/2021

68 515,20 EUR šesťdesiatosemtisícpäťstopätnásť eur dvadsať centov

AQUA4UM s.r.o.

Obec Veľký Biel

20.12.2021

Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy

23/2021

3 000,00 EUR tritisíc

VOLUMA SK, s. r. o., Chorvátska 187, 900 81 Šenkvice

Obec Veľký Biel

09.12.2021

Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č.2021101

34/2021

Neuvedené

OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

01.12.2021

Leasingová zmluva

33/2021

9 792,17 EUR deväťtisícsedemstodeväťdesiatdva eur sedemnásť centov

ČSOB Leasing, a.s.

Obec Veľký Biel

01.12.2021

Zmluva o prevádzkovaná verejnej kanalizácie

32/2021

600,00 EUR šesťsto

AQUA CONTROL s.r.o., Sliačska 36A, 831 02 Bratislava

Obec Veľký Biel

08.11.2021

Zmluva o dielo

31/2021

65 752,81 EUR šesťdesiatpäťtisícsedemstopäťdesiatdva eur 81 centov

STAVECH,s. r. o., Klincová 37, 82108 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Veľký Biel

03.11.2021

Zmluva o poskytovaní servisu PC a správy počítačovej siete

30/2021

110,00 EUR jednostodesať eur

Magic Solutions, s. r. o., Nálepkova 16, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

02.11.2021

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

22/2021

1,00 EUR jedno euro

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Veľký Biel

26.10.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke Smart INFO

29/2021

480,00 EUR štyristoosemdesiat

Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Biel

26.10.2021

Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov

28/2021

Neuvedené

Euro Dotácie, a.s.

Obec Veľký Biel

26.10.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

27/2021

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto

Euro Dotácie, a.s.

Obec Veľký Biel

12.10.2021

Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.08062018

19/2021 dodatok č.3

36 477,65 EUR tridsaťšesťtisícštyristosedemdesiatsedem eur šesťdesiatpäť centov

BELUNA a. s.

Obec Veľký Biel

11.10.2021

Zmluva o dielo 06102021-Veľký Biel-rozšírenie ČOV a Envirofond 2022 BK

26/2021

700,00 EUR sedemsto eur

Ing. Martin Šišolák, Pri štadióne 14, 900 21 Svätý Jur

Obec Veľký Biel

04.10.2021

Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely

25/2021

166,40 EUR jednostošesťdesiatšesť eur 40 centov

Michal Szalay

Obec Veľký Biel

01.10.2021

Dodatok č.1 k licnenčnej zmluve č.U2296/2019

24/2021

365,00 EUR tristošesťdesiatpäť eur

MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Veľký Biel

01.10.2021

Mandátna zmluva

23/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

VOLUMA SK, s. r. o., Chorvátska 187, 900 81 Šenkvice

Obec Veľký Biel

01.10.2021

Zmluva o pripojení odb.el.zar.

21/2021

671,04 EUR šesťstosedemdesiatjeden eur štyri centy

Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – mestská časť Star

Obec Veľký Biel

01.10.2021

Dodatok č.1 k Zmluve č.2016102SBS o poskytovaní bezpečnostnej služby zo dňa 16.6.2016

20/2021

Neuvedené

Defense Pro s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: