Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2015

Zmluva o zriadení vecných bremien

10/2015

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – mestská časť Star

Obec Veľký Biel

17.03.2015

Nájomná zmluva č. 64/14/07/poz

09/2015

72,00 EUR

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

25.02.2015

Kúpna zmluva

08/2015

0,00 EUR

Volnárová Helena, Kostolná 59, 90024 Veľký Biel

Obec Veľký Biel

16.02.2015

Rámcova kúpna zmluva 0101/2015/171/19

07/2016

0,00 EUR

AG FOODS SK s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

03.02.2015

Rámcová kúpna zmluva

06/2015

0,00 EUR

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

Obec Veľký Biel

03.02.2015

Kúpna zmluva

05/2015

0,00 EUR

Zelovoc Kiss spol. s r. o., Vinohradnícka 16, 903 01 Senec

Obec Veľký Biel

27.01.2015

Zmluva o poskytovaní služieb

04/2015

0,00 EUR

EcoLed Solutions a. s., Tulipánová 1, 903 01 Senec

Obec Veľký Biel

26.01.2015

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve

3/2015 Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve

0,00 EUR

Obec Veľký Biel

ŠK SFM Senec

26.01.2015

Zmluva o zriadení združenia obcí pre separovaný zber odpadu regiónu Podunajsko

2/2015

0,00 EUR

Mestá a obce podľa zmluvy

Obec Veľký Biel

26.01.2015

Zmluva o zriadení vecných bremien

1/2015

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – mestská časť Star

Obec Veľký Biel

16.01.2015

Zmluva o budúcej zmluve

20/2014

0,00 EUR

Envirostavy s.r.o.

Obec Veľký Biel

13.11.2014

Zmluva o zriadení vecných bremien

19/2014

10 000,00 EUR

Green Developers s.r.o.

Obec Veľký Biel

10.11.2014

Mandátna zmluva

18/2014

250,00 EUR

Cassis consult, s.r.o.

Obec Veľký Biel

29.10.2014

Zmluva o úvere

17/2014

29 300,25 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veľký Biel

24.10.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2014

1,00 EUR

Obec Veľký Biel

Jednota dôchodcov vo Veľkom Bieli

29.09.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

15/2014

1,00 EUR

Obec Veľký Biel

Klub dôchodcov vo Veľkom Bieli

29.09.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

14/2014

1,00 EUR

Obec Veľký Biel

ZO SZZ vo Veľkom Bieli

06.08.2014

Dodatok č. 2 k budúcej kúpnej zmluve

13/2014 Dodatok č. 2 k budúcej kúpnej zmluve

0,00 EUR

ENVIROSTAVBY VEĽKÝ BIEL, s.r.o.

Obec Veľký Biel

25.07.2014

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve

12/2014

0,00 EUR

Anton Danter, starosta

ŠK SFM Senec

22.07.2014

Zmluva o poskytovaní služieb - LED verejné osvetlenie

11/2014

12 663,00 EUR

EcoLed Solutions a. s., Tulipánová 1, 903 01 Senec

Obec Veľký Biel

04.07.2014

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve

10/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve

0,00 EUR

ENVIROSTAVBY VEĽKÝ BIEL, s.r.o.

Obec Veľký Biel

01.07.2014

Zmluva o poskytnutí grantu

9/2014

1 000,00 EUR

Nadácia Allianz

Obec Veľký Biel

28.05.2014

Darovacia zmluva

8/2014

11 500,00 EUR

Dom seniorov, n.o.

Obec Veľký Biel

15.05.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

7/2014

70,00 EUR

Obec Veľký Biel

Testpilot

13.05.2014

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

6/2014

950,00 EUR

PREVAX, s.r.o.

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: