Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 1. 2015

Zmluva o budúcej zmluve

20/2014

0,00 EUR

Envirostavy s.r.o.

Obec Veľký Biel

13. 11. 2014

Zmluva o zriadení vecných bremien

19/2014

10 000,00 EUR

Green Developers s.r.o.

Obec Veľký Biel

10. 11. 2014

Mandátna zmluva

18/2014

250,00 EUR

Cassis consult, s.r.o.

Obec Veľký Biel

29. 10. 2014

Zmluva o úvere

17/2014

29 300,25 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veľký Biel

24. 10. 2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2014

1,00 EUR

Obec Veľký Biel

Jednota dôchodcov vo Veľkom Bieli

29. 9. 2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

15/2014

1,00 EUR

Obec Veľký Biel

Klub dôchodcov vo Veľkom Bieli

29. 9. 2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

14/2014

1,00 EUR

Obec Veľký Biel

ZO SZZ vo Veľkom Bieli

6. 8. 2014

Dodatok č. 2 k budúcej kúpnej zmluve

13/2014 Dodatok č. 2 k budúcej kúpnej zmluve

0,00 EUR

ENVIROSTAVBY VEĽKÝ BIEL, s.r.o.

Obec Veľký Biel

25. 7. 2014

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve

12/2014

0,00 EUR

Anton Danter, starosta

ŠK SFM Senec

22. 7. 2014

Zmluva o poskytovaní služieb - LED verejné osvetlenie

11/2014

12 663,00 EUR

OZE Solutions a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec

Obec Veľký Biel

4. 7. 2014

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve

10/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve

0,00 EUR

ENVIROSTAVBY VEĽKÝ BIEL, s.r.o.

Obec Veľký Biel

1. 7. 2014

Zmluva o poskytnutí grantu

9/2014

1 000,00 EUR

Nadácia Allianz

Obec Veľký Biel

28. 5. 2014

Darovacia zmluva

8/2014

11 500,00 EUR

Dom seniorov, n.o.

Obec Veľký Biel

15. 5. 2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

7/2014

70,00 EUR

Obec Veľký Biel

Testpilot

13. 5. 2014

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

6/2014

950,00 EUR

PREVAX, s.r.o.

Obec Veľký Biel

13. 5. 2014

Poistná zmluva

5/2014

286,40 EUR

Komunálna poisťovna

Obec Veľký Biel

19. 2. 2014

Zmluva o dielo pre spracovanie územnoplánovacej dokumnetácie

4/2014

5 400,00 EUR

Envirostavy s.r.o.

Obec Veľký Biel

19. 2. 2014

Mandátna zmluva o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie

3/2014

1 500,00 EUR

Ing. arch. Jana Zlámalová

Obec Veľký Biel

3. 2. 2014

Rámcová kúpna zmluva na potravinársky tovar

2/2014

0,00 EUR

RYBA Košice spol. s.r.o.

Obec Veľký Biel

30. 1. 2014

Zmluva o združenej dodávke elektriny

01/2014

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Veľký Biel

10. 10. 2013

Memorandum o poskytnutí finančného príspevku

17/2013

2 000,00 EUR

PLANTAGO, spol. s r.o., Na Vrátkach 15, 84101 Bratislava - mestská časť Dúbr

Obec Veľký Biel

3. 10. 2013

Zmluva o poskytovaní služieb - zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

16/2017

9,60 EUR

Miroslav Tóth MiTo-oil

Obec Veľký Biel

3. 10. 2013

Zmluva o vykonaní rozvozu obedov

15/2013

1,36 EUR

Gabriela Mazáčková

Obec Veľký Biel

10. 9. 2013

Zmluva o spolupráci - dodávka čerstvého ovocia a zeleniny pre MŠ

14/2013

0,00 EUR

BONI FRUCTI, spol. s r. o., Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná

Obec Veľký Biel

28. 8. 2013

Zmluva o poskytovaní služieb - sw mOBEC

13/2013

500,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s. r. o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 476-500 z 512
hore