Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 10. 2021

Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.08062018

19/2021 dodatok č.3

36 477,65 EUR tridsaťšesťtisícštyristosedemdesiatsedem eur šesťdesiatpäť centov

BELUNA a. s.

Obec Veľký Biel

11. 10. 2021

Zmluva o dielo 06102021-Veľký Biel-rozšírenie ČOV a Envirofond 2022 BK

26/2021

700,00 EUR sedemsto eur

Ing. Martin Šišolák, Pri štadióne 14, 900 21 Svätý Jur

Obec Veľký Biel

4. 10. 2021

Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely

25/2021

166,40 EUR jednostošesťdesiatšesť eur 40 centov

Michal Szalay

Obec Veľký Biel

1. 10. 2021

Dodatok č.1 k licnenčnej zmluve č.U2296/2019

24/2021

365,00 EUR tristošesťdesiatpäť eur

MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Veľký Biel

1. 10. 2021

Mandátna zmluva

23/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

VOLUMA SK, s. r. o., Chorvátska 187, 900 81 Šenkvice

Obec Veľký Biel

1. 10. 2021

Zmluva o pripojení odb.el.zar.

21/2021

671,04 EUR šesťstosedemdesiatjeden eur štyri centy

Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – mestská časť Star

Obec Veľký Biel

1. 10. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve č.2016102SBS o poskytovaní bezpečnostnej služby zo dňa 16.6.2016

20/2021

Neuvedené

Defense Pro s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

25. 8. 2021

Zámenná zmluva

18/2021

Neuvedené

MUDr.Agneša Pozsonyiová

Obec Veľký Biel

25. 8. 2021

Kúpna zmluva

17/2021

2,00 EUR dve eurá

DECENT PLUS, s.r.o.

Obec Veľký Biel

11. 8. 2021

Zmluva o dielo č.16/2021

16/2021

187 836,04 EUR Jednostoosemdesiatsedemtisícosmestotridsaťšesť eur štyri centy

COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Obec Veľký Biel

3. 8. 2021

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 8.7.2020

15/2021

3 240,00 EUR tritisícdvestoštyridsať eur

Alena Navarová, Katarína Rusko, Martin Rusko

Obec Veľký Biel

22. 6. 2021

Nájomná zmluva s právom stavby

14/2021

68,20 EUR šesťdesiatosem dvadsať centov

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Obec Veľký Biel

26. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

13/2021

1 300,00 EUR jedentisíctristo

PROF & PARTNERS s. r. o.

Obec Veľký Biel

20. 5. 2021

Zmluva o dielo kanalizácia Veľký Biel TK5 a TK8

12/2021

65 900,18 EUR šesťdesiatpäťtisícdeväťsto eur osemnásť centov

STAVECH,s. r. o., Klincová 37, 82108 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Veľký Biel

12. 5. 2021

Zmluva č.321 0033 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

11/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

DPO SR

Obec Veľký Biel

30. 4. 2021

Kúpna zmluva o predaji pozemku

10/2021

2,00 EUR dve eurá

Prima Byty s.r.o.

Obec Veľký Biel

21. 4. 2021

Dodatok č.7

9/2021

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetova 24, 82105 Bratislava

Obec Veľký Biel

21. 4. 2021

Dodatok č.6

8/2021

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetova 24, 82105 Bratislava

Obec Veľký Biel

1. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel 2021

7/2021

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Stolnotenisový oddiel Veľký Biel

Obec Veľký Biel

24. 3. 2021

Nájomná zmluva

6/2021

72,00 EUR sedemdesiatdva

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

24. 3. 2021

Mandátna zmluva na zabezpečenie VO

5/2021

3 000,00 EUR tritisícdeväťstosedemdesiatosem eur

VOLUMA SK, s. r. o., Chorvátska 187, 900 81 Šenkvice

Obec Veľký Biel

24. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel 2021

4/2021

500,00 EUR päťsto

Slovenský rybársky zväz - obvodná organizácia

Obec Veľký Biel

12. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

3/2021

250,80 EUR dvestopäťdesiat eur osemdesiat centov

osobnyudaj.sk, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Obec Veľký Biel

1. 2. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2/2021

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Veľký Biel

1. 2. 2021

Zmluva o dodávke zemného plynu

1/2021

Neuvedené

Obec Veľký Biel

SPP a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 416

Samospráva

Kalendár vývozu separovaných zložiek

harmonogram 2023

Referendum 2023

Voľby 2022

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

odchyt

hore