Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25. 8. 2021

Zámenná zmluva

18/2021

Neuvedené

MUDr.Agneša Pozsonyiová

Obec Veľký Biel

25. 8. 2021

Kúpna zmluva

17/2021

2,00 EUR dve eurá

DECENT PLUS, s.r.o.

Obec Veľký Biel

11. 8. 2021

Zmluva o dielo č.16/2021

16/2021

187 836,04 EUR Jednostoosemdesiatsedemtisícosmestotridsaťšesť eur štyri centy

COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Obec Veľký Biel

3. 8. 2021

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 8.7.2020

15/2021

3 240,00 EUR tritisícdvestoštyridsať eur

Alena Navarová, Katarína Rusko, Martin Rusko

Obec Veľký Biel

22. 6. 2021

Nájomná zmluva s právom stavby

14/2021

68,20 EUR šesťdesiatosem dvadsať centov

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Obec Veľký Biel

26. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

13/2021

1 300,00 EUR jedentisíctristo

PROF & PARTNERS s. r. o.

Obec Veľký Biel

20. 5. 2021

Zmluva o dielo kanalizácia Veľký Biel TK5 a TK8

12/2021

65 900,18 EUR šesťdesiatpäťtisícdeväťsto eur osemnásť centov

STAVECH,s. r. o., Klincová 37, 82108 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Veľký Biel

12. 5. 2021

Zmluva č.321 0033 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

11/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

DPO SR

Obec Veľký Biel

30. 4. 2021

Kúpna zmluva o predaji pozemku

10/2021

2,00 EUR dve eurá

Prima Byty s.r.o.

Obec Veľký Biel

21. 4. 2021

Dodatok č.7

9/2021

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetova 24, 82105 Bratislava

Obec Veľký Biel

21. 4. 2021

Dodatok č.6

8/2021

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetova 24, 82105 Bratislava

Obec Veľký Biel

1. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel 2021

7/2021

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Stolnotenisový oddiel Veľký Biel

Obec Veľký Biel

24. 3. 2021

Nájomná zmluva

6/2021

72,00 EUR sedemdesiatdva

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

24. 3. 2021

Mandátna zmluva na zabezpečenie VO

5/2021

3 000,00 EUR tritisícdeväťstosedemdesiatosem eur

VOLUMA SK, s. r. o., Chorvátska 187, 900 81 Šenkvice

Obec Veľký Biel

24. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel 2021

4/2021

500,00 EUR päťsto

Slovenský rybársky zväz - obvodná organizácia

Obec Veľký Biel

12. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

3/2021

250,80 EUR dvestopäťdesiat eur osemdesiat centov

osobnyudaj.sk, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Obec Veľký Biel

1. 2. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2/2021

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Veľký Biel

1. 2. 2021

Zmluva o dodávke zemného plynu

1/2021

Neuvedené

Obec Veľký Biel

SPP a.s.

29. 1. 2021

0Dodatok č.5 k zmluve o dodávke elektriny.

45/2020

Neuvedené

Obec Veľký Biel

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava

13. 1. 2021

Dohoda o zrušení zmluvy o zabezpečení zimnej údržby

43/2020

Neuvedené

Michal Szalay

Obec Veľký Biel

21. 12. 2020

Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO

46/2020

Neuvedené

ESPIK Group s. r. o.

Obec Veľký Biel

21. 12. 2020

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

39/2020

Neuvedené

Energie2, a. s., Lazaretská 3/A, 81108 Bratislava

Obec Veľký Biel

17. 12. 2020

Zmluva o dielo 16112020-Veľký Biel-kanalizácia a Envirofond 2021 BK

44/2020

700,00 EUR sedemsto

Ing. Martin Šišolák, Pri štadióne 14, 900 21 Svätý Jur

Obec Veľký Biel

14. 12. 2020

Dodatok č.1/2021 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení systému nakl.s odpadmi

42/2020

Neuvedené

RECYKLOGROUP, a.s.

Obec Veľký Biel

14. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb a dodávke tovaru a Licenčná zmluva

41/2020

3 978,00 EUR tritisícdeväťstosedemdesiatosem eur

MIM, s.r.o., Slnečná 211/1, 010 01 Žilina

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 459
hore