Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel v r.2022

22/2022

500,00 EUR

Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli

Obec Veľký Biel

9. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel v r.2022

21/2022

200,00 EUR

Nezábudka - združenie na pomoc rodinám

Obec Veľký Biel

9. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel v r.2022

20/2022

950,00 EUR

Slovenský rybársky zväz - obvodná organizácia

Obec Veľký Biel

9. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel v r.2022

19/2022

1 000,00 EUR

Škola futbalu Veľký Biel

Obec Veľký Biel

9. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel v r.2022

18/2022

350,00 EUR

Csemadok ZO Veľký Biel

Obec Veľký Biel

9. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce VeľkýBiel v roku 2022

17/2022

1 500,00 EUR

Stolnotenisový oddiel Veľký Biel

Obec Veľký Biel

4. 5. 2022

Zmluva č.322 0014 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

16/2022

3 000,00 EUR

DPO SR

Obec Veľký Biel

3. 5. 2022

Dohoda o splátkach č.S 31/51/2022

15/2022

3 795,59 EUR

Environmentálny fond

Obec Veľký Biel

26. 4. 2022

Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO

14/2022

16,00 EUR 16 € bez DPH za MJ

ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov

Obec Veľký Biel

26. 4. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

13/2022

Neuvedené

Komensky, s.r.o.

Obec Veľký Biel

19. 4. 2022

Zmluva o mOBEC

12/2022

Neuvedené

T-MAPY s. r. o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava - mestská časť Podu

Obec Veľký Biel

25. 3. 2022

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

11/2022

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 82105 Bratislava

Obec Veľký Biel

21. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní fin.prost.na mzdy a prevádzku školy

7/2022

108,57 EUR jednostoosem eur, päťdesiatsedem centov

OZ Happy Moments

Obec Veľký Biel

17. 3. 2022

Nájomná zmluva

9/2022

120,00 EUR jednostodvadsať

Takácsová Ildikó

Obec Veľký Biel

16. 3. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

10/2022

430,00 EUR štyristotridsať

Orspol, s.r.o.

Obec Veľký Biel

2. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CRZ

8/2022

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Veľký Biel

2. 3. 2022

Zmluva o vykonaní a správe záloh

6/2022

Neuvedené

Magic Solutions, s. r. o., Drevárska 23, 90201 Pezinok

Obec Veľký Biel

2. 3. 2022

Nájomná zmluva

5/2022

Neuvedené

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

27. 1. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.31/2021

4/2022

Neuvedené

STAVECH,s. r. o., Klincová 37, 82108 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Veľký Biel

27. 1. 2022

Zmluva na technologický dozor čistiarne odpadových vôd

3/2022

Neuvedené

HYDROTECH, a.s., Modranská 153, 90201 Vinosady

Obec Veľký Biel

27. 1. 2022

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí prác na odstraňovanie prekážok snehovýcg zábran na ceste v obci Veľký Biel

2/2022

Neuvedené

VPP Senec a.s.

Obec Veľký Biel

4. 1. 2022

Zmluva č.24/21/002 o poskytovaní služieb dokumentujúcej osoby

1/2022

Neuvedené

Defense Pro, s.r.o., Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok

Obec Veľký Biel

4. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č.DOT/2021/0581

36/2021

2 000,00 EUR dvetisíc

BSK

Obec Veľký Biel

22. 12. 2021

Zmluva o dielo č.05/2021

35/2021

68 515,20 EUR šesťdesiatosemtisícpäťstopätnásť eur dvadsať centov

Aqua4um s.r.o., Clementisova 1, 949 01 Nitra

Obec Veľký Biel

20. 12. 2021

Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy

23/2021

3 000,00 EUR tritisíc

VOLUMA SK, s. r. o., Chorvátska 187, 900 81 Šenkvice

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 500
hore