Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 12. 2020

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

39/2020

Neuvedené

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Veľký Biel

17. 12. 2020

Zmluva o dielo 16112020-Veľký Biel-kanalizácia a Envirofond 2021 BK

44/2020

700,00 EUR sedemsto

Ing. Martin Šišolák, Pri štadióne 14, 900 21 Svätý Jur

Obec Veľký Biel

14. 12. 2020

Dodatok č.1/2021 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení systému nakl.s odpadmi

42/2020

Neuvedené

RECYKLOGROUP, a.s.

Obec Veľký Biel

14. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb a dodávke tovaru a Licenčná zmluva

41/2020

3 978,00 EUR tritisícdeväťstosedemdesiatosem eur

MIM, s.r.o., Slnečná 211/1, 01003 Žilina

Obec Veľký Biel

10. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

40/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Veľký Biel

9. 12. 2020

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Veľký Biel

38/2020

Neuvedené

VPP Senec a.s.

Obec Veľký Biel

4. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

37/2020

Neuvedené

SR-Štatistický úrad SR

Obec Veľký Biel

3. 12. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 18102019

36/2020

1 004,00 EUR jedentisícštyri eur

Ing. Michal Šišolák

Obec Veľký Biel

3. 12. 2020

Kúpna zmluva o predaji pozemku

35/2020

870,00 EUR osemstosedemdesiat eur

Eva Fülöpová,Peter Fülöp

Obec Veľký Biel

13. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

34/2020

52 955,00 EUR päťdesiatdvatisícdeväťstopäťdesiatpäť eur

Obec Veľký Biel

Ministerstvo financií SR

9. 11. 2020

Zmluva o dielo

33/2020

59 900,00 EUR päťdesiatdeväťtisícdeväťsto eur

ADIZ EU s.r.o., Krajná 7716/9A, 917 71 Trnava

Obec Veľký Biel

29. 10. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

32/2020

910,00 EUR deväťstodesať eur

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Veľký Biel

29. 10. 2020

Dodatok č.1 k zmluve č.144958 08U01

31/2020

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Veľký Biel

29. 9. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 13/2020

30/2020

0,00 EUR

STAVECH,s. r. o., Klincová 37, 82108 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Veľký Biel

14. 9. 2020

Kúpna zmluva č. ZM/0269/2020

29/2020

17 359,02 EUR sedemnásťtisíctristopäťdesiatdeväť eur dva centy

Obec Veľký Biel

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

10. 9. 2020

Zmluva č. 146652 08U02

28/2020

50 000,00 EUR päťdesiattisíc eur

Environmentálny fond

Obec Veľký Biel

10. 9. 2020

Dohoda o spolupráci

27/2020

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Obec Veľký Biel

10. 9. 2020

Príloha č. 3 k Mandátnej zmluve: Zľava pre vedúci subjekt

26/2020

0,20 EUR dvadsať centov za MWH

Mgr. Juraj Lobotka, Veľká Hradná 98, 913 24 Veľká Hradná

Obec Veľký Biel

7. 9. 2020

Zmluva č. 144958 08U01

25/2020

103 000,00 EUR jedenstotritisíc EUR

Environmentálny fond

Obec Veľký Biel

26. 8. 2020

Mandátna zmluva

24/2020

1 527,83 EUR jedentisícpäťstodvadsaťsedem eur osemdesiattri centov

Mgr. Juraj Lobotka, Veľká Hradná 98, 913 24 Veľká Hradná

Obec Veľký Biel

25. 8. 2020

Zmluva o dielo č. 8/2020

23/2020

1 000,00 EUR jedentisíc eur

MBM Plus s. r. o., Dlhá nad Váhom 273, 927 05 Dlhá nad Váhom

Obec Veľký Biel

14. 8. 2020

Zmluva o dielo: "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách obce Veľký Biel"

22/2020

17 266,80 EUR sedemnásťtisícdvestošesťdesiatšesť eur 80 centov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Veľký Biel

5. 8. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2020

21/2020

75 030,70 EUR sedemdesiatpäťtisíctridsať eur 70 centov

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r o.

Obec Veľký Biel

4. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu

20/2020

Neuvedené

Defense Pro, s.r.o., Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok

Obec Veľký Biel

4. 8. 2020

Zmluva o predaji pozemkov

19/2020

3 240,00 EUR tritisícdvestoštyridsať eur

Alena Navarová, Katarína Rusko, Martin Rusko

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 201-225 z 488
hore